Medijski posao podrazumijeva klizno radno vrijeme jer posao diktiraju dnevni događaji. Nekada se zbog toga mora raditi duže, a nekada kraće u što spada i rad vikendom. Svi koji rade u medijima navikli su na takav radni tempo i rekli bi da je to normalno ako je satnica rada na mjesečnoj bazi u okviru redovne.

No, u nekim medijima se radi gotovo stalno prekovremeno, a prekovremeni rad se ne plaća dodatno. Isto je i sa radom vikendom. Tako prekovremeni rad pomalo postaje “redovan rad”.

  • Zanima nas koliko je takvih slučajeva?
  • U kojim se to medijima najčešće događa?
  • Jeste li plaćeni za prekovremeni rad ili rad vikendom?
  • Radite li dobrovoljno prekovremeno ili tako “čuvate” posao?

Odgovorite na naše anketno pitanje, a u komentarima ostavite vaše mišljenje!