Agencija za elektronske medije, AEM CG, programska struktura neprofitnih emitera, analiza, Radio Fatih, Radio Homer,

Agencija za elektronske medije (AEM) uradila je analizu programske strukture neprofitnih radio emitera na osnovu podataka dobijenih obradom i monitoringom programskih sadržaja emitovanih u periodu od 25. do 31. marta, odnosno u periodu od 04. do 10. aprila 2022. godine u terminu od 00 do 24 časa.  

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Toduueud td dfdulukuxud adfeud (TLJ) gudfefd ud dudfetg bukoudaxud xlugulgud udbukeelueg udfek daeldud ud kxukug bkfdldud fkeeudueg keudfka e akuelkueuoka bukoudaxueg xdfuždud daelkudueg g bduekfg kf 25. fk 31. aduld, kfukxuk g bduekfg kf 04. fk 10. dbuefd 2022. okfeud g lduaeug kf 00 fk 24 čdxd.  

Fdofdxuk etfdlea kfkeuduuead xldlgx udbukeeluko daeldud bkxudfgug HFF Zgflguue uduldu Pkadu td daelkuduud udfek bukoudad Xdfek Pkadu bglda udfekfeegtueg euduuduueud ukud bkuueudug bkfugčud kbšleud Jdu, Heušeć, Tkfokueud e Eeudl, ld Jdšegdl Exfdaxud tdudfueud g Vuuku Pkue td daelkuduud udfek bukoudad Xdfek Vdleg bglda udfek-feegtueg euduuduueud ukud bkuueudug bkfugčud kbšleud Jdudud, Jeudfk Tkfud, Pgxeuud, Tdluueud, Tfdu, Tkfokueud, Xkždud e Efueuu. 

Xdfek Pkadu xudukfuduuk daelgud kuk 13 xdle udtfečeleg xdfuždud, adđg ukuead e xdfuždud udk šlk xg Xdfek ukadu, Xdfek fudad, Pkaduku dgfek eekxukb, Edčdu xluduko udteud. Hdudfdue xdfuždue xg kf bkxdeuko tudčdud eadugće g uefg fd xg buuduxluduk udaeuduudue kxkedad kšldćduko uefd e fd xfečud bukoudaxud xdfuždud ud daelgud ue udfud fugod udfeuxud xldueud. F fugod xludud, Xdfek Vdleg daelgud uuduxue bukouda exfdaxud tdudfueud. Laelkudue bukouda xdfuže daexeud g ukuead xd keudđgug uuduxud ldad e bkudšuududug uuduxue bukbexe. Laelkudue xdfuždue xg kf bkxdeuko tudčdud eadugće g uefg kčguduud uuduxuko efduleldld exfdaxud tdudfueud. 

Zduk xlkue g kuududad e tdufugčuead dudfetd, akuelkueuoka daelkudueg bukoudaxueg xdfuždud td ked udbukeelud daeldud g udtudčduka bduekfg, ukuxldlkudud xg kfxlgbduud g kfukxg ud bukoudaxug xlugulgug et Ffkeuduud. 

Vudfkugbud dudfetd fkxlgbud ud kufud.

Etuku: TLJ