• Arena, prvotno revija za film i televiziju potom obiteljski tjednik, izašla je u Zagrebu prvi puta na današnji dan 1959. godine. Prvih pet brojeva izdaje Narodni list, a nakon toga Vjesnik. Arena je nastala spajanjem dvaju filmskih magazina – Filmskog vjesnika i Novela filma. Spajanje je inicirao Fadil Hadžić koji je predložio i ime novina. Prvi broj je izašao u višebojnom roto i knjigotisku na 40 stranica po cijeni od 60 starih dinara i u nakladi od 20.000 primjeraka. Promjenom koncepcije lista u 1961. godini raste naklada na preko 200.000 primjeraka, a tome je najviše pridonjela odlično osmišljena akcija Arena traži vaše najmilije. Bila je omiljena među dijasporom. Posljednji broj Arene objavljen je 29. 12. 2009. godine, nakon 50 godina neprekinutog izlaženja.
  • Radio Virje započelo je svoje emitiranje na današnji dan 1964. godine u okviru Narodnog sveučilište Virje. Glavni urednik je bila Ankica Cik. Program je emitiran od 12 do 14 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. Najslušanija emisija bila je čestitke, pozdravi i poruke.
  • Prva lokalno-regionalna televizija u Hrvatskoj, koja je započela s legalnim emitiranjem po tada novom i prvom Zakonu o telekomunikacijama iz 1994. godine, bila je TV NOVA iz Pule i to na današnji dan prije 26 godina (1996.). Sa koncesijskim ugovorom 002. (broj ugovora 001. je od Televizije Moslavina, danas Nezavisna televizija) i odašiljačima u gradu Puli  (40. i 63. kanal) bila je vidljiva u Puli i široj gradskoj okolici. Osnivač i pokretač ove televizije bila je Istarska županija još 1993. godine (14.6.), a njezin prvi ( a i sadašnji direktor) je Denis Mikolić. Mikolić je danas i najveći suvlasnik TV NOVE, a ujedno i predsjednik Nacionalne udruge televizija (NUT).