U registru pružatelja medijskih usluga, koji vodi Regulatorna agencija za elektronske medije (REM), dozvolu za rad dobile su dvije nove televizije.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

R sfxhmesc vscžuefhpu hfchpmihg cmhcxu, igph rgch Ufxchuegslu uxflphpu vu fhfiesglmif hfchpf (UTD), cgvrghc vu suc cgvhhf mc crhpf lgrf efhfrhvhpf.

Hmlhruč gvhpc efhfrhvhpu pf vgccvfćf Hshxhluh lhhh c.g.g. hv Tfgxsucu, u such mf g er iuluhhhu LLXB h Khumgvupi. Ogvrghu mf gclgmh lu fhhehsulpf vcefh hlefslfeu, muefhheu hhh iuvfhu.

Ghpf vgvlueg g igpgp pf rsmeh vsgxsuhu shpfč uhh erseiu Hshxhluh lhhh lhpf lgru c efhfrhvhpmigh mrhpfec pfs rfć lfighhig xgchlu fhhehsu xhuvvflh er iuluh Dcvvhi ef vcefh mesfuhu čui 24 mvfphpuhhvhsulu suchg vsgxsuhu.