• NIN, Nedeljne informativne novine, list za politička, društvena i kulturna pitanja pokrenula je na današnji dan 1935. u Beogradu grupa intelektualaca od kojih su mnogi bili članovi Komunističke partije. U prvoj seriji Nedeljne informativne novine – NIN štampane su latinicom. Užu redakciju sačinjavali su Svetozar Popović i dr Vojislav Vučković koji su pred tadašnjim vlastima fingirali kao „vlasnici“ to jest urednici lista. Od 26. januara 1935. do 7. septembra 1935. izašlo je 26 brojeva, a onda je policija Kraljevine Jugoslavije onemogućila dalje izdavanje NIN-a. Šesnaest godina posle štampanja prvog broja NIN- a grupa novinara “Mladog boraca“, omladinskog lista založila se za pokretanje novog lista i 7. januara 1951. godine, novi NIN je ponovo pokrenut. Posle perioda samostalnog delovanja NIN 1958. godine ulazi u novinsko-izdavačku kuću Politika. Na njusmagazinsku formulu i na kolornu štampu NIN je prešao 4. aprila 1971. godine. Idejni tvorac i realizator te promene je Frane Barbijeri, tadašnji glavni urednik i Sergije Lukač, osnivač katedre za novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. NIN od tada neguje žurnalističku sintezu, a od novinarskih formi najviše koristi članak, a u izvesnoj meri zadržana je i komentatorska, opinion forma. Posle kraće krize između 1973 i 1975. u periodu kada je glavni urednik bio Dragan Marković u NIN je došla nova generacija novinara Bogdan Tirnanić, Mirko Klarin, Stevan Nikšić, Milan Milošević, Teodor Anđelić, Aleksandar Tijanić, Slobodanka Ast, Zoran Jeličić, Dušan Veličković. U tom periodu NIN je imao najveći tiraž u svojoj istoriji koji je dostizao 1981. godine 180.000 prodatih primeraka. Posle Osme sednice CK SKJ u NIN-u je 1987-88. otvoren novi “partijski slučaj”, smenjuje se tadašnji uređivački kolegijum, a dve godine kasnije iz njega izlazi grupa novinara koja sa grupom beogradskih disidenata osniva redakciju nedeljnika Vreme. Godine 1992. u NIN-u izbija štrajk, posle koga se on izdvaja iz Izdavačke kuće Politika 1995. godine i deluje samostalno. U martu 2009. Novinsko-izdavačko preduzeće NIN prodato je za 810 hiljada evra kompaniji Ringier, koja poseduje i list Blic.