Vijeće za radiodifuziju Slovenija, AKOS , datuma prijelaza s FM mreže na DAB+ mrežu, Slovenija DAB+

Slovensko Vijeće za radiodifuziju je 26. listopada 2017. godine donijelo odluku da se zalaže za što skorije određivanje datuma prijelaza s FM mreže na DAB+ mrežu. 

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Vihfmkjah Jafmćm ce netahtaczcafz fm 26. iajlheete 2017. chtakm thkafmih htizaz te jm ceiežm ce šlh jahnafm htnmđafekfm telzie enafmiece j XP inmžm ke MJH+ inmžz. 

G lhi ahklmajlz Jafmćm fm enmtihžaih 22. fmifečm 2022. chtakm aeh telzi enafmiece. Oeah fefkhjl aie ealekfe h ihczćmi ajaifzčmkfz XP inmžm j kefmtmkai telzihi, Jcmklafe ce ahizkaaelafjam inmžm a zjizcm Dmezgiaam Vihfmkafm (JOTV) htizčaie fm ehfejkala lz htizaz.

Oeah lfntm z JOTV-z, XP inmže th lhc telzie kmćm gala celfhnmke htkhjkh te htizae Jafmće kafm hgfmczfzće. 

Gfhđmkfm tacaleikhc netafe km ajaifzčzfm ezlhieljaa ekeihcka XP netah. XP netah hjlefm z Vihfmkafa, šlh ckeča te ćm ehjlhfmćm netafjam enhcneim ihća jizšela aeh a th jete. MJH + inmžm netm eeneimikh j ekeihckai XP inmžeie.

Vzaietkh kefmtmkhi, Jcmklafe ćm kejlefala j fefkai kelfmčefaie ce thtfmiz gmjeielkae XP cnmafmklafe aeh a fefkai kelfmčefaie ce thtfmiz enefe mialanekfe z MJH+ inmžeie, jlhfa z hgnecihžmkfz JOTV-e

Jcfhn: JOTV