• Na današnji dan 1919. godine u Prijedoru je rođen novinar Slobodan Glumac. Osnovnu školu je pohađao u Prijedoru i Beogradu, a maturirao je u Banja Luci. Od 1938. godine je studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Novinarstvom se počeo baviti prije početka 2. svjetskog rata, kada je surađivao listom Vreme i u časopisu Radio Beograda. Bio je  glavni urednik lista Slobodna Vojvodina, a potom je do 1951. godine radio u listu Borba. Godine 1953. bio je jedan od pokretača lista Večernje novosti, a potom i glavni urednik u dva mandata, od 1953. do 1957. i od 1963. do 1969. godine. Od 1969. do 1973. godine je bio glavni i odgovorni urednik lista Borba, a potom i jedan od osnivača Radija Studio B. Umro je 23. 7. 1990. godine u Beogradu i sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.