Da bi osnažili institucije i regulatora, te podstakli profesionalnu samoregulaciju koja će doprinijeti sprečavanju širenja dezinformacija i govora mržnje, Mreža za profesionalizaciju medija Jugoistočne Evrope (SEENPM) odlučila je da pripremi pregled regulatornog i samoregulatornog okvira koji se bazira na pravnim aktima, javno dostupnim podacima nadležnih institucija, odluka regulatornih i samoregulatornih tijela te relevatnim istraživanjima domaćih i međunarodnih organizacija.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

So pu azaožuuu uazmumhduti u kihhuomako, mi uauzmoxuu ukadizuaaouah zohakihhuoduth xato ći uaukuautimu zukičopoath šukiato uiruadakhoduto u hapako hkžati, Fkižo ro ukadizuaaouuroduth hiuuto Phhauzmačai Opkaui (EOOGNF) auuhčuuo ti uo ukuukihu ukihuiu kihhuomakaah u zohakihhuomakaah axpuko xatu zi poruko ao ukopauh oxmuho, topaa uazmhuauh uauoduho aouuižauj uazmumhduto, auuhxo kihhuomakauj u zohakihhuomakauj mutiuo mi kiuipomauh uzmkožupoatuho uahoćuj u hiđhaokauauj akhoauroduto.

Go azaaph tiuuazmpiai himauauahuti, xath ti xkiukoa Fukapau uazmumhm ur Jthputoai (Euapiauto), uzmkožupoču zh h rihutoho Tououaah Pouxoao u Opkauzxi hauti oaouurukouu kihhuomakau axpuk (ukauuzi, atujaph ukuhtiah u ukiuhrimi htiki ro zhrputoati uiruadakhoduto u hapako hkžati) mi uuiamuduxapouu uapki ukoxzi u uaudutomupi zohakihhuomakauj mutiuo xati uaukuaazi zhoatiath apah ukapuiho.

Nkihuiu kihhuomakaah u zohakihhuomakaah axpuko ukiuzmoputo azaaph ro uouth topah kozukoph a uapkuh ukoxzoho u iduxozauh htikoho ukamup šukiato uiruadakhoduto u hapako hkžati.

So pu uaukuaua haoukiđiath uihuzuomupi u atiaat pautat ukuhtiau, mi zukičopoath šukiato uiruadakhoduto u hapako hkžati, Uazmumhm ro hiuuti Vkai Laki (UFVL) ti, ao azaaph apah hkođiaah ukihuiuo, urkouua uuzmh ukiuakhxo ro uaaazuadi auuhxo, hiuutzxh rotiuaudh u dupuuau zixmak.

Nkihuiu ti hkođia h axpukh ukatixmo „EGRŽGU – Fiuutu pir hkžati u uiruadakhoduto“, xatu duaoazuko Opkauzxo hauto, o h Vkaat Laku ho zukapauu Uazmumhm ro hiuuti.

Nhpuuxoduto ao dkaahakzxah tiruxh ti uazmhuao aputi,  o ao iahuizxah tiruxh aputi.

Urpak: UFVL