• Radio Našice s radom su započele na današnji dan 1966. godine u sastavu Centra za obrazovanje i kulturu. Na čelu prve radijske ekipe bio je Vladimir Mička. Prvi spikeri bili su Branko Glumac i Zdenko Pavić dok je tehničar bio Željko Bobek. Radio je svoj rad započeo u prostoru Gregerove vile sa srednjevalnim odašiljačem od 50 W. Radijski program emitiran je tri dana u tjednu u trajanju od po 3 sata dnevno. Godine 1978. kupljena je nova oprema, a godinu dana kasnije, za potrebe obavljanja radijske djelatnosti, preuređen je prostor u dvorcu Marka Pejačevića u kojemu se nalazi i danas. Od 1985. godine radijski program se emitira na UKV području odašiljačem jačine 150 W na frekvenciji 88,7 MHz.
  • U dugoj istoriji Foče, na današnji dan 1976. godine, prvi put se oglasio elektronski medij. Bila je to Radio Foča. Malobrojna ekipa je, uz mnogo entuzijazma, počela da realizuje dva sata vlastitog programa koji se vremenom proširivao. Program se emitovao na srednjim talasima sa predajnika koji je tada izgrađen na Velečevu. Taj predajnik će nešto kasnije biti izmješten na lokalitet Šište, jer je na Velečevu počela izgradnja objekta KPZ iz Foče. Prostorije Radio Foče u početku su bile smještene u objektu bivše fabrike ćilima, koji se nalazio pored zgrade Opštine da bi devedesetih godina bile premještene u tadašnji Dom JNA, sadašnji Centar za kulturu i informisanje, u kojima se i danas nalaze.
  • Na današnji dan 1976. godine započelo je emitiranje Televizije Novi Sad iz zgrade na Mišeluku. Za vrijeme NATO bombardiranja 1999. zgrada je uništena, a nedavno je na istom mjestu izgrađena nova. Danas se televizija zove Radiotelevizija Vojvodine.
  • Na današnji dan 1998. godine u Bijeljini je započeo s emitiranjem Radio Bobar. S više od deset odašiljača pokriva velik dio Bosne i Hercegovine i jedan je od najslušanijih radija.