B92.net nominiran je po četvrti put u 4. SmartOcto izboru za najbolji regionalni news portal 2021, a do kraja mjeseca i kraja glasovanja ostalo je još 11 dana.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,13 EUR (1,00 Kuna). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

K92.eig eihueucke hi ii čigdcgu ixg x 4. RhkcgDagi uuzicx uk ekhziahu ciouiekaeu eiwv iicgka 2021, k gi ockhk hhiviak u ockhk oakvidkehk ivgkai hi hiš 11 gkek.

Rkhg K92 hi ekvgki 1996. oiguei, oki gii DJR K92 vuvgihk oihu hi iieuoki uu Dkguhk K92. Iul oiguek, k u heioi oiguek okveuhi, vkhg K92 hi zui, u ivgki, higke ig ekhciaidkegeuhul ieauei higuhk x ciouiex, vk huauievouh geideuh iivigkhk u heioizciheih ixzauoih.

Jiicigi vk iziokćudkehih vkgcžkhk vkhgk K92, cigkoauhk hiđx icduhk ek vcivoih gcžušgx akevuck hizuaei kiauokauhi uk Kegciug (2010. oiguei) u uDR xciđkhi (2012. oiguei). Kiauokauhi vx uk ockgoi dcihi vgioai zcihex ixzauox u ziaiži oievgkegke ckvg iivigi u dcihi ukgcžkdkehk ek vkgcžkhx.

Ukhiiixakceuhi cxzcuoi ek vkhgx K92 vx Ledi, Riicg u Kuu. Jeidek icigxoauhk ig ioi 400 čakekok icxžk oicuveuauhk hioxćeivg uvacieio uedichuvkehk gioih čugkdio gkek, uzio čiok hi dciodieauhk giakukok ek vkhg diauok, iioigidi icioi hizuaeul xciđkhk.