Dekanovu nagradu Fakulteta političkih znanosti za najuspješnije studente u akademskoj godini 2020./2021 na preddiplomskom i diplomskom studiju Novinarstva i Politologije dobili su;

 • Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo:
  Ivana Milčetić, Maria Dianežević Bašić, Karla Martinić
 • Preddiplomski sveučilišni studij Politologija:
  Brian Joseph Piplica, Mislav Majcan, Erika Pirić, Despina Vounasis, Tereza Šarić, Frano Šušnjara, Damjan Stanić, Marko Perak, Manuela Begić
 • Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo:
  Ana Martinić, Karla Zupičić, Veronika Raguž, Dina Hrastović, Nina Skočak, Ivana Abramović
 • Diplomski sveučilišni studij Politologija:
  Lovro Lukavečki, Ante Zrile, Bartul Vuksan-Ćusa
 • Diplomski sveučilišni studij Politologija, smjer Nacionalna sigurnost:
  Ena Kasalo

Čestitamo najboljima i poklanjamo im besplatnu godišnju pretplatu na naš portal!