• List Slobodna Vojvodina pokrenut je ilegalno od strane Narodnooslobodilačkog odbora Vojvodine, na današnji dan 1942. godine. Štampan je u podzemnoj štampariji na tadašnjoj periferiji Novog Sada. Prvi urednik lista bio je potonji narodni heroj Svetozar Marković Toza, a pored Markovića, tekstove su pisali i Branko Bajić i Nikola Petrović. List je štampan na geštetneru i ilegalnim kanalima rasturan po Bačkoj. Kad je kurir koji je iznosio novine iz baze bio uhapšen, odao je adresu štamparije i četiri dana posle izlaska prvog broja, 19. novembra, mađarska policija je zajedno sa žandarima opkolila kuću i otkrila bazu izgrađenu ispod dvorišne terase. Svetozar Marković i Branko Bajić su pružili oružani otpor. Tom prilikom, Branko Bajić je poginuo. Urednik lista, Svetozar Marković je teško ranjen i uhapšen. Izveden je vojni sud, gde je osuđen na smrt. Preživeli Nikola Petrović je, zajedno sa Gezom Tikvickim, organizovao nastavak rada, a nakon više promjena, 19. novembra 1944., Slobodna Vojvodina vratila se u Novi Sad. Nakon oslobođenja je izlazila kao dnevni list na srpskom i mađarskom jeziku. Mađarska verzija lista nosila je naziv Szabad Vajdaság, a kasnije je preimenovana u Magyar Szó (Mađarska reč). Verzija lista na srpskom jeziku  od 1. januara 1953. izlazi pod imenom Dnevnik.

glasaj, najbolji regionalni portal, best regional news portal, 2021, smartocto, izbor za najbolji news portal