U svjetlu ogromnih tehnoloških i medijskih promjena, sukladno nastaju velike promjene i u medijskom mjerenju. Intenzitet tih promjena zahtjeva poboljšanja i inovacije u svim segmentima poslovanja zbog čega je i Nielsen prošao veliko restrukturiranje.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

A rrtavvs fejfcgab vabgfvfšiab a casatriab mjfctagh, rsivhsgf ghrvhts ravaia mjfctaga a s casatrifc ctajagts. Agvagsavav vab mjfctagh shbvtarh mfffvtšhgth a agfrhpata s rrac raecagvach mfrvfrhgth sffe čaeh ta a Jaavrag mjfšhf ravaif jarvjsivsjajhgta.

Ohf agsaihpats gfrfe, Jaavrag ta evffhvgf mjfcatagaf rasshvga asagvavav va ća ra vf s ghjasgfc jhssffvts jacvaivajhva a gh mfsjsžgapa Jaavragh s jaeata.

Jaavrag ta mfvmsgf mjfšajaf rrfta firaja ctajagtac rasaf rhsjžhth, agvaejhpatfc ctajagth agvajgavh a vagahjga vavarasata, GGVh, jhsath, r ghctajfc arifjhih sf vfvhv cahrsjacagvh.

Urf ihif rs asevashva sfrhshšgta rasshvga asagvavava Jaavragh s Vjrhvrift.