• Na današnji dan 1951. godine kompanija Bing Crosby Enterprises prvi put predstavlja sistem za snimanje televizijskog programa, koristeći modificirani magnetofon kompanije Ampex. Ampex je američka kompanija za proizvodnju elektronske opreme koju je 1944. godine osnovao Alexander M. Poniatoff. Nedugo nakon osnivanja je postala poznata po proizvodnji prvih američkih magnetofona, a za koje je poseban interes imala industrija zabave, prije svega poznati pjevač Bing Crosby kome je snimanje i naknadno reporoduciranje pjesama olakšalo rad na radiju i koji je zbog toga postao jedan od najvećih ulagača i promotora kompanije.
  • Na današnji dan 1969. godine u Zavidovićima počelo je emitiranje Radija Zavidovića. Direktor i glavni urednik bio je Avdo Mujkić. Emitirala je radnim danima od 15 do 17 sati, vikendom od 10 do 15 sati. Naslušanije emisije bile su Emisija za selo, Naša tribina i Informativni pregled.
  • Odašiljači i veze (OIV) su na današnji dan 2011. godine započeli eksperimentalno odašiljanje digitalne zemaljske televizije druge generacije – DVB-T2. Odašiljači su postavljeni na lokacijama Sljeme i Zagreb-Prisavlje, te su radili na 53. UHF kanalu u SFN modu. Televizijski sadržaj je bio kodiran prema H.264 normi i zaštićen sustavom uvjetovanog pristupa (CAS – Conditional Access System), pa se mogao gledati isključivo uporabom prijamnika za DVB-T2 i posebnom karticom za dekodiranje (CAS), kojoj su pridružena prava za gledanje TV programa. Dozvola za eksperimentalno odašiljanje istekla je krajem listopada iste godine kada su odašiljači ugašeni.
  • Na današnji dan 2018. godine započelo je u Gospiću emitiranje Velebitske televizije, prve regionalne televizije za D6 digitalnu regiju. Nažalost, u svibnju prošle godine prestalo je emitiranje ove televizije.