Media daily ekskluzivno objavljuje cijelu raspravu sa skandalozne sjednice Vijeća za elektroničke medije na kojoj su članovi VEM-a protivno zakonu glasovali o tome da se ipak potpiše ugovor s Top radijom iako ih je pravna služba upozorila da bi možda trebali poništiti koncesiju!

Josip Popovac
Točka osma, Prijedlog zaključka o nastavku postupka dodijele koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 05/21 za koncesijsko područje – Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 101,0 MHz. Otvaram raspravu. Hoćeš li ti prvo Miro nas prvo malo provesti kroz slijed događaja?

Miro Križan
Nakon što je Vijeće za elektroničke medije donijelo najpovoljnijem ponuditelju TOP RADIO uslijedio je niz aktivnosti Vijeća i stručnih službi koje su išle na utvrđivanje pravo stanja stvari vezano za ponudu ponuditelja TOP RADIO koji je onda dao svoje pisano i usmeno očitovanje. Bili smo i u Trgovačkom sudu, pisali smo i društvu Državne nekretnine, napravili smo bilješke vezano za sastanak društvom TOP RADIO i napravljena je pravna analiza svih ovih dokumenata. Sve to skupa dano je Vijeću na razmatranje i sada je Vijeće na neki način suočeno sa odlukom što i kako učiniti vezano za ta saznanja. Evo, sada je ta točka dnevnog reda tu.

Vanja Gavran
Zahvaljujem Miri. Samo bih još dodao, propustio si kazati, da smo dobili još zapisnik i rješenje od HAKOM-a i odluke Upravnog suda kojima se odbija odgoda provođenje naše odluke. To su isto sastavni elementi temeljem koje smo analizirali cijelu situaciju. Ono što je po mom mišljenju vrlo jasno je to da ponuditelj TOP RADIO u trenutku dostave dokumentacije nije imao namjeru na bilo koji način obmanuti Vijeće pri donošenju odluke koju smo donijeli 28. 7. Vezano za otvoreno pitanje jednog od prostora koji je stavio u ponudu, (Kaćunić) je jasno pojasnio na sastanku i u očitovanju o čemu se radi, iako smo mi jučer dobili i  pisano očitovanje trgovačkog društva „Državne nekretnine“ u kojem su
kazali da je ugovor o zakupu na Palmotićevoj 7 po sili zakona izvan snage. Osobno držim da to nije važno i odlučujuće u donošenju odluke Vijeća, budući je drugi prostor sasvim adekvatan, što je potvrdio i HAKOM. Pomalo je neobično, ako mogu upotrijebiti taj izraz, da informacija iz trgovačkog društva „Državne nekretnine“ prije bude objavljena u medijima nego što budu dostavljene nama i ponuditelju, odnosno TOP RADIJU, koji je od njih tražio suglasnost za podzakup. Dakako da ne želim ulaziti zašto je to tako, to nije u našoj ingerenciji. Osobno držim da je ova cijela situacija i ovo što smo imali posljednjih dva mjeseca pritisak na Vijeće i držim da je ovaj pritisak gori od onoga pritiska na prijašnji saziv Vijeća kad je pred našu zgradu došlo pet tisuća prosvjednika zbog jedne odluke. Raditi ovakav pritisak na neovisno tijelo koje svoje poslove radi potpuno sukladno zakonu, što pokazuje činjenica koliko smo koncesija donijeli u zadnjih četiri-pet godina koliko je ovo Vijeće u ovom sastavu, je neodgovorno. Nije bilo nikakvih problema, nikakvih grešaka u našem postupanju. Prema tome, ja predlažem da mi usvojimo zaključak temeljem kojega ćemo nastaviti realizaciju naše odluke.

Robert Tomljenović
Ja imam drugačije mišljenje i mislim da se nisu stekli uvjeti da se krene u daljnju proceduru i protivim se da se ide u daljnju proceduru i prema sklapanju ugovora o koncesiji zbog okolnosti utvrđenih nakon donošenja odluke, znači nakon 28.7. i dapače mislim da bi se Vijeće trebalo pozvati na članak 76. stavak 1. i na dnevni red staviti prijedlog oduzimanja koncesije TOP RADIJU jer razvidno je da je koncesija dodijeljena na temelju nevaljane dokumentacije i netočno iskazanih podataka kako je ono naša pravna služba u očitovanju bila i konstatirala. Ti podaci su važni za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, a činjenica je da TOP RADIO nije imao pravni osnov za korištenje prostora koji je prijavio u natječajnoj dokumentaciji i koji je tamo naveden kao primarni za produkciju programskog sadržaja. Ispostavilo se da je taj ugovor ništavan, nevaljan, a da su ga i Državne nekretnine ocijenile kao protuzakonit u dopisu, što znači da ponuda TOP RADIJA ne udovoljava ni odredbi iz našeg natječaja da ponuđač mora poštivati sve odredbe i propise RH bez iznimke. Sadržaj tog ugovora je bitna činjenica za odlučivanje, a s obzirom da je isti vlasnik i odgovorna osoba potpisnik s obje strane ugovora, mislim da je morao biti svjestan da nema zakonsko pravo sklopiti ugovor o podzakupu prostora, te se to može smatrati kao svjesno prilaganje ništavog ugovora. Te zato sam takvog stava, kao što isto mislim da je i u nekim drugim koracima to utječe i na programsko ispunjavanje navedenih programskih osnova, ciljeva i sadržaja koji su navedeni u ponudi, te se zaista protivim da se krene dalje u daljnju proceduru.

Davor Marić
Ja za razliku od kolege Tomljenovića mislim da smo se nalijepili na medijske priče. Ovo što su bili pritisci, što je dio našeg posla, to dalje neću niti ponavljati. Na medijske priče o prostoru u Palmotićevoj 7, mislim da smo odmah nakon što je HAKOM pregledom utvrdio
postojanje tehničkih osnovnih uvjeta trebali pozvali ponuditelja predstavnika TOP RADIO na potpisivanje ugovora i to temeljim na čl. 73 zakona o elektroničkim medijima koji u stavku 4 kaže: „Kriteriji za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija jesu – crtica prva – programski uvjeti sukladno ovom Zakonu, – drugo – vrijeme objavljivanja, – treće – kvaliteta i raznovrsnost audiovizualnih i radijskih programa, – četvrto – posebni tehnički, financijski i kadrovski uvjeti, – peto – poštivanje odredbi ovoga Zakona kojima se uređuju porezne i druge obveze pravnih subjekata prema državnom proračunu i proračunu jedinica lokalne i područne samouprave …“ Dakle, prostor se ovdje nigdje ne spominje, prostor se spominje samo u našem pravilniku. U pravilniku se kaže da radio postaje do 99.000, znači podrazumijeva se da kad netko ima sve ovo da će imati neki prostor u kojem će raditi. I u pravilniku se kaže da prostor do 99.000 žitelja može recimo glavnog urednika, direktora i redakciju imati u jednom prostoru, a radio na većem području koncesije mora imati posebno, da pročitam, prostorije za upravu i glavnog urednika – i/ili znači može čak i on imati jednu prostoriju za upravu i glavnog urednika, za novinare (redakciju), za marketing i računovodstvo, ako pružatelj obavlja te poslove sam za sebe i studio i režiju. Ja sam gledao svih osam ponuda za koncesiju, prosječna veličina prostora koja je ponuđena na ovom natječaju je bila 214 kvadrata. HAKOM je obavio pregled kod ovog koncesionara u prostoru od 220 kvadrata u kojem on apsolutno može obavljati sve djelatnosti koje je stavio. Što ne znači da čovjek neće u fazi B naći drugi prostor i ja mogu samo predmnijevati i ne mogu misliti da je čovjek namjerno ovako nešto napravio, ali ja i dalje mislim da to nije važno za priču. Predlažem da čovjeka što prije pozovemo ovim zaključkom na potpisivanje ugovora o koncesiji. To je sve, da ne duljim priču.

Katija Kušec
Ja kao vijećnica smatram da su se stekli svi uvjeti, pozitivni, da krenemo dalje u postupak i proces potpisivanja ugovora s najboljim ponuditeljem. Ta odluka je s naše strane donesena 28. srpnja i ja pri njoj ostajem. Od svih ponuditelja, njih 8, ovo je bila daleko najbolja ponuda i pri tome ostajem. Dakle, od uvjeta, koji se zovu poslovni prostor, gdje će ponuditelj obavljati svoju djelatnost HAKOM-ova potvrda, odnosno njegov zapisnik da zadovoljava uvjetima za nas je više nego dovoljna. Drugo, rješenje Upravnoga suda, kojim se odbija odgoda izvršenja naše odluke je dovoljan garant i zalog da je naša Odluka bila ispravna. Drugim riječima, ja smatram da najbolji ponuditelj iz dokumentacije koju nam je prezentirao odnosno koju smo mi dobili na uvid iz detalja nakon pravne analize, a nakon naše odluke sadrži ključnu stvar, a ta je da nismo obmanuti. Dakle, sve ovo drugo je pritisak, igrokaz i maltretiranje nas vijećnika. I to maltretiranje već traje preko 40 dana. Stoga, ja predlažem da ovo Vijeće nastavi proces postupka za potpisivanjem ugovora s najboljim ponuditeljem kojem je dodijeljena koncesija.

Damir Bučević
Evo ja bih prije svega samo dodao da smo od stručnih službi dobili dva scenarija. Jedan scenarij kaže da je preporuka da se ide primijeniti članak 76. u smislu oduzimanja koncesije, ako Vijeće je stava da je prostor koji je definiran kao problematičan jedan bitan dio ponude, i da se onda ide temeljem toga u raskid koncesije. I drugo, ako Vijeće smatra da taj prostor nije u osnovi bitan element za konzumiranje koncesije da taj detalj može zanemariti odnosno njega u nekom procesu korigirati i pristupiti potpisivanju ugovora. Dakle, osobno smatram da je ponuda TOP RADIJA ocijenjena i od velike većine vijećnika kao najbolja i najpotpunija i kao ponuda koja će postaviti nove standarde u radijskog produkciji u Hrvatskoj. Stojim dakle pri odluci da bi trebao konzumirati koncesiju. Smatram da je i ukupna ponuda i projekt važan za razvoj radijske industrije i želim vjerovati da ovakvom odlukom dajemo priliku svakome da se brani i dokazuje na nadležnom sudovima u nadi da će sve stranke uključene ili zainteresirane za ovaj projekt odnosno ovu koncesiju razmisliti što svojim ponašanjem ukupno oduzimaju ili doprinose radiju kao mediju koji ovako trpi ogromnu štetu.

Anita Malenica
Priklanjam se kolegama i smatram da je ovdje bila samo jedna prijeporna stvar, a to je je li od strane ponuditelja bilo pokušaja obmane. To je ključno pitanje. A ne nikakvo pitanje ugovora između Enter IQ i TOP RADIJA. Ono što je se pokazalo odlukom HAKOM-a je upravo ova dilema riješena. I ja mislim da mi nemamo nikakvih prepreka da nastavimo s procesom, samim tim što nam je dao za pravo i Upravni sud. Čitajući dokumentaciju iz nje je vidljivo da je ugovor o podzakupu sklopljen uvjetno, te da je zakupac Enter IQ od Državnih nekretnina pisano zatražio suglasnost za podzakup poslovnog prostora. Važno je naglasiti da je to napravljeno 28. kolovoza, nakon što je pošta koju smo mi otpravili iz ovog Vijeća prema TOP RADIJU koji je dobio koncesiju, gle čuda, putovala 15 dana, naravno to se ne odnosi ništa na naše stručne službe. Samo kažem, svi ostali koji nisu dobili koncesiju tj. nisu prošli na ovom natječaju, za dan ili dva, barem iz onog uvida koji sam ja imala, kojeg sam dobila iz naših stručnih službi su preuzeli tu poštu. Znači od početka s ovim nešto duboko je pod upitnikom. Ali o tom potom, o tom će neke druge instance, svakako neće Vijeće. Zato, važno je naglasiti da je ugovor sklopljen uvjetno i poslovni prostor o kojem sada raspravljamo nije dan u posjed. Ovo sam naravno konzultirala odvjetnika. E, ono što želim reći, podržavam stav većine kolega i smatram da moramo nastaviti s ovim šta smo započeli. A što se tiče pritisaka, na njih smo naviknuti, tu također ima podmetanja. Ali i o tome također se može raspravljati i razgovarati i svatko ima pravo štititi svoje interese. Želim samo za kraj dodati da se razbije fama koja vlada. Ovdje su dva privatna interesa u pitanju. Dakle svih osam ponuditelja su privatne osobe koje štite svoj privatni poslovni interes. Vijeće je odlučivalo o osam ponuda. Izabralo je daleko najbolju ponudu u profesionalnom smislu i izabralo je daleko najbolju ponudu u kadrovskom smislu. Izabralo je daleko najbolju ponudu koja je u sebi sadržavala i ugovore za četvero ili petero ljudi sa Stojedinice koja je u međuvremenu izgubila koncesiju. A izgubila ju je samo zato što nisu platili porez na vrijeme hrvatskoj državi. Da su platili porez na vrijeme hrvatskoj državi mi bismo zanovili ovu koncesiju Stojedinici i ne bi bilo nikakvih prijepora. Dakle, u ovom cijelom procesu Vijeće i svi članovi Vijeća uključujući i stručne službe držali su se zakona i propisa i ponašali se adekvatno tome. Dapače, pomagali su Stojedinici da ispuni kriterije iz natječaja, apelirajući na njih da plate porez, apelirajući na njih da popune sve, svu papirologiju i dokumentaciju. Nažalost Stojedinica to nije učinila. I zbog toga smo došli u ovu situaciju. Tada smo imali drugog ponuditelja koji je bio TOP RADIO. I sada želim reći, drago mi je da je TOP RADIO odustao u prvom naletu, a sada ću reći zašto. Zato što je druga ponuda TOP RADIJA za sto posto bolja od prve ponude koju je TOP RADIO ponudio. A prva ponuda koju je ponudio je bila franšiza, a ovu što je ponudio je vizija radija kakav bi trebao biti u Hrvatskoj. I ja, profesionalno, moralno i u svakom pogledu kao dugogodišnji profesionalac novinarski stojim iza ovog izbora.

Josip Popovac
Dakle, prema Poslovniku, ja zadnji trebam reći svoje mišljenje. Ja se dobrim dijelom slažem sa kolegama vijećnicima u pogledu ispravnosti našeg odlučivanja temeljem izbora od 28.7. odluke TOP RADIJA. No, ne slažem se i ne mogu se složit nakon naknadno utvrđenih okolnosti, a činjenicom da je ništavi ugovor završio u toj ponudi. Ništav u smislu tome da je sklopljen protivno prisilnim propisima i ja preko te činjenice ne mogu prijeći. I ja se slažem s kolegom Tomljenovićem da je to bitna i odlučujuća stvar kod odlučivanja, da nezakonit dokument ne može biti dio ponude, a da ponuda ostane valjana i smatram da su se ispunili uvjeti iz članka 76. Nažalost, najbolja ponuda kompromitirana je dokumentom koji se tamo nije smio naći. I u tom smislu, pošto vidim, po izlaganjima, ja ću na ovaj zaključak staviti svoje izdvojeno mišljenje nakon glasovanja. Sad, pošto nismo imali do sada praksu, kako stvari stoje?

Roberta Grgić
Provest ćete glasovanje, stavit ćete prijedlog zaključka kako je u materijalima na glasanje. Onaj koji ostane u manjini ili koji glasa protiv može dati svoj glas i nakon toga može pročitati svoje izdvojeno mišljenje ili ono što ste već rekli, kako Vam je lakše.

Josip Popovac: Dakle predlaže se zaključak prema stavu većine Vijećnika i prema raspoloženju koje vidim da se donosi zaključak „U postupku temeljem odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za  koncesijsko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2) kojom je trgovačko društvo TOP RADIO d.o.o. iz Zagreba izabrano kao najpovoljniji ponuditelj nalaže se stručnim službama i tijelima Agencije za elektroničke medije provođenje svih potrebnih postupaka temeljem Zakona o elektroničkim medijima i podzakonskih akata kako bi se s najpovoljnijim ponuditeljem potpisao Ugovor o koncesiji za koncesijsko područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije“. Stavljam na glasovanje ovaj zaključak. Tko je za? Dakle, konstatiram da je pet za. Tko je protiv? Dva su glasa protiv.
Robert Tomljenović: Ja bih s obzirom da sam u manjini izdvojio svoje mišljenje da se zapisnički konstatira ono što ću izreći. Josip Popovac: I ja isto. Dakle i ja ću isto izdvojiti za zapisnik. Evo, kolega Robert prvi.

Izdvojeno mišljenje g. Tomljenovića
„Dakle, sukladno mom glasanju ja se protivim odluci, odnosno glasao sam protiv da se krene u daljnju proceduru jer držim da su se zapravo stekli uvjeti za pozivanje na članak 76. ZEM-a, jer je razvidno da je koncesija dana na temelju nevaljane dokumentacije i netočno iskazanih podataka, a koji su važni za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Činjenica je da TOP RADIO nema, niti je imao, pravni osnov za korištenje prostora u Palmotićevoj 7, a koji je prijavio u natječajnoj dokumentaciji i koji je, kako je tamo navedeno, trebao biti primarni za produkciju sadržaja. Ispostavilo se dakle da je Ugovor o podzakupu poslovnog prostora između tvrtki Enter IQ i TOP RADIJA ništavan, te da su Državne nekretnine kao vlasnik tog poslovnog prostora tu radnju sklapanja podzakupa ocijenile kao protuzakonitu i suprotnu ugovoru o zakupu. To znači da ponuda TOP RADIJA ne udovoljava ni odredbi iz našeg natječaja odnosno poziva za koncesiju da ponuđač mora poštivati sve odredbe i propise RH, bez iznimke. Dakle, sadržaj tog ugovora o podzakupu predstavljao je jednu od bitnih činjenica odlučnih za ispunjavanje preduvjeta za dodjelu koncesije, a kao što sam i rekao s obzirom da se osoba koja je potpisala ugovor o podzakupu nalazi s obje strane tog ugovora morala je znati da nema pravo zakonski sklopiti taj ugovor i možemo tumačiti da je tako i svjesno prilagala ništavni ugovor natječajnoj dokumentaciji odnosno svjesno navodila prostor kojim TOP RADIO nema pravo raspolagati, niti ga koristiti. K tome, niti na jednom mjestu u ponudi se ne spominje da je taj ugovor uvjetan, a kako sada navode iz TOP RADIJA u svojim očitovanjima na naše zahtjeve za pojašnjenjem, potkrjepljujući to memorandumom koji je iz 1. lipnja, a koji nije priložen u dokumentaciji. Dakle, ispostavilo se da je odluka donesena na temelju netočno iskazanih, a za nas važnih podataka, i da se vrednovao nepostojeći prostor u Palmotićevoj, u centru grada, koji je bio namijenjen reporterskoj i kreativnoj produkciji, dakle ključan za stvaranje programa. Činjenica je da je TOP RADIO u ponudi naveo još jedan prostor, onaj u aveniji Holjevca, namijenjen emitiranju programa i uglavnom uredskim prostorima i redakciji. No, taj drugi prostor baš ništa ne mijenja u ovom slučaju, jer sama  dokumentacija u trenutku donošenja odluke je nevaljana. Dakle, da zaključim, to što TOP RADIO ima drugi prostor u ovom je slučaju nebitno, jer zakon i propisi traže da natječajna dokumentacija u cijelosti bude valjana, istinita i točna i to u trenutku odlučivanja. A dokumentacija TOP RADIJA to nije bila, jer je priložen ništavan ugovor, dakle bio je nepostojeći, i to u trenutku kada smo odlučivali o dodjeli koncesije. K tome neposjedovanje prostora u Palmotićevoj znatno mijenja i programsku ponudu TOP RADIJA, koja bez tog prostora ne može biti realizirana na način kako je navedeno u ponudi. Stoga je iz svega ovoga po mom mišljenju jasno da se TOP RADIJU na temelju članka 76. ZEM-a treba oduzeti koncesija dodijeljena 28.7. u trenutku kada ni Agencija ni Vijeće za elektroničke medije o svemu navedenome nisu imali nikakvih saznanja i to upravo iz razloga koji je naveden u tom članku zakona – koncesija je dana na temelju netočno iskazanih podataka važnih za donošenje odluke, a mislim da svaka druga odluka zapravo znači da VEM ne djeluje zapravo sukladno zakonu.“
Izdvojeno mišljenje g. Popovca:
„Ja se protivim ovom zaključku i ustrajem na ovom svom stavu u kojem sam rekao da su ispunjene pretpostavke iz članka 76. ZEM-a za trajnim oduzimanjem koncesije. Prema članku 22. stavku 2. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine 153/2009., 84/2011., 94/2013., 136/2013. – dalje: ZEM) nakladnik radija dužan je, između ostaloga, ispunjavati i prostorne uvjete (pretpostavke). Vijeće za elektroničke medije donijelo je na temelju ovlaštenja iz članka 22. stavka 3., Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje audio i audiovizualnih usluga i vođenju očevidnika (Narodne novine 83/2014.) – u kojem je propisalo da se postojanje te pretpostavke dokazuje ispravom iz koje proizlazi da nakladnik raspolaže poslovnim prostorom potrebnim za obavljanje djelatnosti. Posebno je apostrofirano da se postojanje ove činjenice može dokazivati i sklopljenim ugovorom o zakupu: „Ispunjavanje uvjeta iz ovoga članka dokazuje se vjerodostojnom ispravom o raspolaganju odgovarajućim poslovnim prostorom potrebitim za obavljanje djelatnosti, uključujući i raspolaganje na temelju ugovora o zakupu prostora.“ U konkretnom slučaju, nakladnik TOP RADIO sklopio je ugovor o podzakupu poslovnog prostora 1. lipnja 2021. u kojem namjerava obavljati djelatnost iz koncesije, premda mu je bilo poznato, odnosno nije mu je moglo biti nepoznato da njegovom suugovaratelju Enter IQ sklapanje takvog pravnog posla nije dopušteno, a što nam je potvrđeno očitovanjem Državne nekretnine d.o.o. Dakle, ugovor o podzakupu između Enter IQ d.o.o. i TOP RADIO d.o.o. sklopljen je protivno izričitoj zabrani sadržanoj u prisilnom propisu, slijedom čega je on prema odredbi članka 322. stavka 1. Zakona o obveznim odnosima, ništetan. Citiram zakon: „Ugovor koji je protivan Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva ništetan je, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.“ Dakle, unatoč tomu što je znao da nije ovlašten koristiti poslovni prostor kojega je naveo u svojoj ponudi u svezi s kojom je Vijeće za elektroničke medije donijelo odluku od 28. srpnja, u prilog činjeničnoj tvrdnji da ispunjava prostorne uvjete za obavljanje koncesionirane djelatnosti, nakladnik TOP RADIO u svojoj ponudi neistinito je prikazao da ispunjava ovaj uvjet iz članka 22. stavka 2. ZEM-a. Činjenica ispunjavanja prostornih uvjeta koja je zakonom propisana kao pretpostavka za obavljanje djelatnosti nakladnika radija, koja je obligatorni dio ponude, jest jedna od odlučnih činjenica za donošenje odluke Vijeća za elektroničke medije o davanju koncesije. Stoga smatram da je naša odluka od 28. srpnja donesena na temelju nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja i to kojeg smo naknadno utvrdili. Zbog naknadno utvrđene nevjerodostojnosti dokumentacije, a koju smo u dobroj vjeri razmatrali pri odlučivanju, držim da postoje sve pretpostavke za donošenje odluke u smislu odredbe članka 76. stavka 1. točke 1.“