Jedna od vodećih odvjetnica za medijska pitanja te članica ekspertne skupine EU za SLAPP tužbe Vanja Jurić, na zamolbu Media daily prokomentirala je spornu situaciju oko nevažećeg ugovora, koji je prilikom dodjele koncesije za frekvenciju 101 MHz priložio Top radio za prostor u Palmotićevoj ulici broj 7 u Zagrebu, na kojem je registrirano sjedište tvrtke te dio redakcija, tehnike i marketinga.

“Što se tiče ugovora o podzakupu koji je predan kao dio natječajne dokumentacije, iz ugovora o zakupu, kao i iz očitovanja društva Državne nekretnine d.o.o., proizlazi da je taj ugovor nedopušten, odnosno da nikada nije niti smio biti sklopljen. S obzirom da je to ugovornim stranama moralo biti poznato, jasno je da taj ugovor predstavlja netočan podatak, u smislu čl. 76. Zakona o elektroničkim medijima. Također, budući da je ispunjavanje prostornih uvjeta jedan od temeljnih kriterija u postupku davanja koncesije, ne može se tvrditi da se ne radi podatku koji je važan za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Zato smatram da je jedina prihvatljiva opcija da Vijeće za elektroničke medije ponovno razmotri svoju odluku, u svijetlu svih činjenica koje su naknadno postale poznate. 

Čak i kada bi svi formalni kriteriji bili ispunjeni, zadatak Vijeća za elektroničke medije je puno širi od pukog utvrđivanja ostvarenja formalnih uvjeta. Ključan zadatak, prilikom donošenja odluka o medijskim koncesijama, mora biti zaštita pluralizma i javnog interesa. S obzirom da je cijeli ovaj postupak duboko kontaminiran, o čemu je javnost vrlo detaljno informirana, mislim da je odluka Vijeća o izboru najpovoljnijeg ponuditelja neodrživa.”

Nadamo se da će AEM prenijeti ovu informaciju na svojim službenim stranicama, u skladu s novim pravilom koje su uveli.