Vijeće za elektroničke medije (VEM) zaprimilo je danas odgovor društva Državne nekretnine d.o.o. o statusu poslovnog prostora u posjedu trgovačkog društva ENTER IQ d.o.o.

U odgovoru između ostaloga stoji: „Za društvo ENTER IQ d.o.o. po sili zakona je nastupio raskid ugovora o zakupu poslovnog prostora na navedenoj adresi sukladno čl. 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom… Dana 29. kolovoza 2021. ovo Društvo je zaprimilo očitovanje društva ENTER IQ d.o.o., uz koje očitovanje su isti dostavili i Ugovor o podzakupu sklopljen 1. lipnja 2021. s trgovačkim društvom TOP RADIO d.o.o. te su ujedno zatražili davanje suglasnosti na dostavljeni Ugovor o podzakupu za prostor u vlasništvu Republike Hrvatske na adresi Palmotićeva 7, Zagreb. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju društva ENTER IQ d.o.o. te uvidom u predmet vezan za zakup navedenoga prostora evidentna je primjena ex lege raskida ugovora odnosno aktivacija čl. 44. Zakona o upravljanju državnom imovinom te je o istome dopisom od 1. rujna 2021. obaviješteno trgovačko društvo ENTER IQ d.o.o. kao i pozvano na primopredaju predmetnog prostora ovome Društvu“.