I treća tužba protiv skandalozne odluke Vijeća za elektroničke medije (VEM), o dodjeli koncesije Top radiju kontroverznog Ivana Jurića Kaćunića, predana je na Upravni sud.

Predao ju je Radio 101 d.o.o., koji je do 31.svibnja 2021., emitirao svoj radio program punih 37 godina. Osim tužbe radi poništenja odluke VEM-a o dodjeli koncesije društvu Top radio, predan je i prijedlog za odgodni učinak tužbe kao i zahtjev za privremenu mjeru s kojom se želi spriječiti početak emitiranja novog koncesionara prije nego cijeli slučaj dobije svoj epilog na sudu.

Kao i Nepce svijet d.o.o. te Zwei 01 d.o.o., i Radio 101 d.o.o. je predao dokumentaciju i Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kako bi se utvrdilo postojanje vlasničke i poslovne povezanosti Top radija sa Narodnim radijom, Antenom Zagreb, Extra FM-om, Enterom Zagreb i Gold FM-om koji zajedno čine, po svemu sudeći, nedozvoljeni medijski kartel.

Iako je VEM odbacio tvrdnje o tome da je donio nezakonitu odluku, ipak se radi o do sada nezabilježenom slučaju broja tužbi vezanih uz bilo koju odluku VEM-a, što zorno pokazuje da su članovi Vijeća u najmanju ruku donijeli diskutabilnu odluku koja bi se u konačnici mogla najviše obiti njima u glavu kada na dnevni red dođe njihov reizbor.