Ivan, Jurić, Kaćunić,

U današnjoj izjavi za Index.hr Ivan Jurić Kaćunić tvrdi, referirajući se na našu objavu, da postoje dva slična žiga Narodni radio i da je Narodni radio d.o.o. vlasnik oba te da su naše tvrdnje zlonamjerne i lažne. Uostalom pročitajte i sami njegovu izjavu u cijelosti.

“Budući da Media Daily sugerira da je založen brend društva Narodni radio d.o.o., a koje obavlja djelatnost medijske usluge radija na državnoj razini, izričito vam odgovaram da su to zlonamjerne i lažne tvrdnje. Naime, predmetno društvo ima u cijelosti zaštićene svoje interese po pitanju žiga Narodni radio pod žigom istog naziva, ali druge i drugačije registracije. Drugim riječima, postoje dva žiga istog naziva i moji poslovni odnosi sa spomenutom bankom ni na koji način ne mogu utjecati ili utječu na tog radijskog koncesionara. Ponavljam, i s tim društvom imam ispunjene sve poslovne odnose po izlasku iz vlasničke strukture, pa tako i po pitanju žiga. Dakle, društvo Narodni radio d.o.o. je vlasnik svojih žigova, što je regulirano adekvatnim pravnim poslom”, kaže Jurić-Kaćunić.

Kako Kaćunić, očigledno u strahu i panici da će se otkriti prava istina o njegovoj ulozi i sumnjama u prikrivanju vlasništva nad više radio stanica, svjesno manipulira javnim registrom žigova red je da mu odgovorimo s dokazima po drugi put.

Kao prvo, postoje ukupno tri aktivna i važeća žiga te jedan nevažeći!

Kao drugo, i dalje je JEDINI vlasnik SVA TRI važeća žiga Ivan Jurić Kaćunić. Tako IZRIČITO stoji u registru Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV).

Kaćunić se rado voli pozivati na registre kad mu to odgovora zbog odluka VEM-a (sudski registar vezano za vlasništvo tvrtki), a kad mu ne odgovara, kao u slučajevima brandova radija za koje tvrdi da im više nije vlasnik, onda je to pak “regulirano adekvatnim pravnim poslom”. Možda je taj adekvatni pravni posao neki skriveni ugovor, no nepobitno je da to nije upisano u javni registar žigova, kao što je javno upisan teret banke koja mu je dala kredit na ime tog žiga.

Idemo redom. Dokaz o postojanju TRI žiga NARODNI RADIO

narodni radio

Dokaz o postojanju JEDNOG žiga Narodni.

Dokaz o vlasništvu nad nevažećim žigom, čije je zaštita istekla 2011. godine.

Dokaz o vlasništvu nad žigom Narodni radio koji je opterećen zalogom banke od 02.03.2020. Vlasnik žiga nije Narodni radio već osobno Ivan Jurić Kaćunić koji je vlasništvo nad tim žigom prebacio na sebe 2014. godine s tvrtke Narodni FM. Ovaj žig je prvi put zaštićen 2000. godine,

Ivan, Jurić, Kaćunić,

Kaćunić je točno rekao da je registrirao još jedan žig Narodni radio, a čiji vlasnik nije NARODNI RADIO d.o.o. kako lažno tvrdi Kaćunić već on osobno. Taj žig je registriran ove godine 23.2.

Ivan, Jurić, Kaćunić,

Inače više ne postoji tvrtka NARODNI RADIO d.o.o., kako to neistinito tvrdi Kaćunić već je tvrtka 2019. godine preimenovana u narodni d.o.o.,.

Umjesto da logično taj žig zaštiti tvrtka s tim imenom ili eventualno “vlasnik” te tvrtke Katijan Knok, i ovaj (treći) žig je opet OVE GODINE zaštitio ponovno IVAN JURIĆ KAĆUNIĆ, preko svoje tvrtke The Unique, gdje je jedini vlasnik.

Dakle nesporno je da su u DZIV-u svi važeći žigovi Narodnog radija u Kaćunićevom stvarnom vlasništvu pa već kruži nova poslovica među novinarima koja je pandan onoj Lažeš kao maček, a u kojoj se pojavljuje i prezime vlasnika žigova ali “logično” ne i radio stanice istog imena.