Nevjerojatno ali istinito. Pune dvije godine trebale su Savetu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) da donese odluku i izda dozvola za pružanje medijske usluge radija putem analognog prijenosa za nacionalno područje Srbije. Jesu li članovi REM-a prije odluke provjerili je li izabrani ponuđač uopće živ?

Naime, rok za javljanje na “Javni konkurs za izdavanje dozvole za pružanje medijske usluge radija putem analognog prenosa” istekao je 7. maja (svibnja) 2019. godine. Na sjednici održanoj 11. juna (lipnja) 2019. godine, utvrđena je Lista podnosilaca prijava na Javni konkurs čije su prijave potpune i podnijete u predviđenom roku. I od onda muk!

I nama je u redakciji trebalo malo vremena da se podsjetimo tko se uopće kandidirao za dobivanje nacionalne radijske dozvole (Kr5)….. To su bili;

  1. Kolorton print d.o.o., Beograd – Radio Cherry;
  2. RTV 101 d.o.o., Beograd – Radio 101;
  3. Radio Njoy d.o.o., Beograd – Radio S media;
  4. Play radio d.o.o., Beograd – Radio Balkan i
  5. Medija centar Radio Puls Grocka d.o.o., Beograd – Nacionalni radio Puls.

Na jučerašnjoj sjednici tako je donijeta odluka da se dozvola izda podnosiocu prijave Kolorton Print d.o.o.., Beograd – Radio Cherry, jedinoj tvrtki koja se do sada nije bavila radijskim emitiranjem.

Ova tvrtka se bavi proizvodnja koloranata i pigmenata, a direktor je Vladimir Gazivoda.  Prošle 2020. godine imala je ukupni promet od samo 178 eura. Inače tvrtka Kolorton Print je u neprekinutoj blokadi posljednjih mjesec dana za iznos od 243,295.82 RSD-a ili za otprilike 2.100 eura.

U registru se kao vlasnik vodi izvjesni  Vladimir Joksimović (rođen 1973.godine), no vlasnikom je postao tek nedavno jer je do 23. aprila (travnja) jedini vlasnik bio Dejan Đorđević.

Zamolili smo Aleksandra Ilića, direktora RTV 101 d.o.o., da prokomentira za Media daily rezultate REM-ovog odabira; “Jednostavno, nisam bio ni u jednoj partiji, niti imao leđa…samo znanje i milione pesama svih govornih područija i žanrova…dva puta sam ušao u izbor od 5 ali uredno preskočen”.