• Na današnji dan 1959. godine u Zagrebu je izašao prvi broj Večernjeg lista, tada kao dio novinske kuće Vjesnik. Predak Večernjeg lista je Večernji vjesnik, koji se prvi puta pojavio na 24 stranice formata A3 (berliner) dne 2. lipnja 1957. godine. Glavni i odgovorni urednik bio je Stjepan Cerjan. Taj dnevnik je dvije godine kasnije spojen sa starijim zagrebačkim dnevnikom Narodnim listom, pa je tom prilikom i naziv dvojih novina spojen u Večernji list.
  • Na današnji dan 1996. godine započela je s emitiranjem Televizija Moslavina (TVM), danas Mreža TV. Televizija Moslavina svoj je razvojni put započela u Kutini, kao gradska televizija osnovana od više fizičkih i pravnih osoba. Ova televizija prva je u Hrvatskoj potpisala koncesijski ugovor prema tada novom Zakonu o Telekomunikacijama koji je omogućio osnivanje i rad privatnih elektroničkih medija.
  • Na današnji dan 2011. godine u Sloveniji su isključeni posljednji lokalni analogni tv odašiljači. Isključenje glavnih analognih odašiljača dovršeno je 1. prosinca 2010. godine.