Vijeće za radiodifuziju (Svet za radiodizufijo) početkom ove godine promijenilo je pravilo prilikom odluka o dodjeli frekvencija radijskim koncesionarima kako bi sustav dodjele, kako kažu, bio pravedniji. No, neke rado postaje smatraju da su tako zakinute od kada je uveden kriterij kvalifikacije osoblja.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Joufćf hi oikogkokahoua (Pefg hi oikogkohakoug) ugčfgjgr gef jgkomf uogroufmotg uf uoieotg uootojgr gktaji g kgkufto kofjefmpoui oikouvjor jgmpfvogmioori jijg lo vavgie kgkuftf, jijg jiža, log uoiefkmouo. Ig, mfjf oikg ugvgiuf vrigoiua ki va gijg hijomagf gk jiki uf aefkfm joogfoou jeitokojipouf gvgltui.

Dgvflmg uf hijomag Nikog 1 (rofži oikog vgimopi) ufo vf uootojgr lgkgeimui ug mgegr uoieota gpufmuauf jgtojo logu tuako oiko gkofđfmo uogjoir ui rimuf lgkgei kgloua uogjoiro čouo ufkim gor tuako uogohegko uogjoir hi 18 oikouvjon uogjoiri, a gkmgva mi oikouvjo uogjoir jguo uogohegko ufkim gor tuako hi ufkim uogjoir.

Ii Nikoua 1 aeufofmo va ki uf gijie joogfoou šgfgim o vrigoiua ki vf oiko g muongegr jižmuieimua o ugtogočjgr uoogovja ufo vf a vegr oikouvjgr uogjoira čfvgg šitf mi oičam Jtikf.

Dofkvufkmoj Joufći hi oikogkokahoua Jtfš Nouočmoj gklipauf miegkf v Nikoui 1 ki vf gekuf oikog g jižmuieimua efć mijtišiei ki uf potu gef uogrufmf log uoiefkmouo vavgie. “Ifgjg gjg auoietui ufkmor oikougr mf rgžf logo rimuf jeitokopooim gk mfjgji gjg auoietui v eošf muon. Z gegr jgmjofgmgr vtačiua, ufkmijg eftoj gor jguo uoouofri ufkim uogjoir uf, mioiemg, lgtuf jeitokopooim gk ufkmijg eftojgj gori tuako jguo uoouofri 18 uogjoiri “, jižf Nouočmoj hi 24ao.pgr.

Dofri Nouočmoja, gktajf va avegufmf ufkmgjtivmg. Jijgđfo gklipauf vef gvgitf gugažlf g agufpiua ugtogojf, ufo ovgg Joufćf kuftauf efć ugk gofćgr etikgr o ugk čfgeogor romovgogr jatgaof.