Direkcija za Evropske integracije, DIPAK Ured u partnerstvu sa Udruženjem/udrugom BH novinari uz podršku GIZ/SPI poziva novinare/ke i medijske djelatnike/ce na webinar sa medijskim profesionalcima/kama o temi novog pretpristupnog instrumenta IPA III 2021-2027 “Nova IPA za sistemski put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji“.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Aalijrard cd Halmutji affioldrari, AZUFE Hlir l udlffiltfal td Hrllžifrio/lrllomo OL fmaafdla lc umrlšjl HZB/ZUZ umcaad fmaafdli/ji a oirartji rriudffaji/ri fd wilafdl td oirartjao ulmbitamfduraod/jdod m fioa fmamo ulifulatflufmo aftflloiffd ZUF ZZZ 2021-2027 “Umad ZUF cd tatfiotja ulf Omtfi a Lilriomaafi jd Halmutjmr lfara“.

Wilafdl ći lafa mrlždf l uifdj, 16. dulaud 2021. omrafi, l uilamrl mr 11:00 rm 13:30 tdfa.

Nauriaa wilafdld tl afbmloatdfri oirartji cdrirfari l OaL m fmamo ZUF ZZZ aftflloiffl, tiromomrašfrmr bafdftartjmr uiltuijfaaa HH umomća 2021-2027 fi friomamr umaicdfmtfa td ulmritmo ialmutjao affioldrard l OaL, omfaaatdfri fmaafdld/ja m uldamalioifmo a taimlloadffmo acarišfdadfrl m ulmritl jmftlufdrard jmri mlodfacald a jmmlrafald Hlir Alždafmo ZUF jmmlrafdfmld (AZUFE), jdm a jldrfrao atomrd ulmritd ulmoldoaldfrd l OaL, fi umfardfri fmaafdld/ja fd omolćfmtfa lfduliđifrd tdldrfri acoiđl raaaufmo rllšfad a fmaafdltji cdrirfari l uldćifrl ulmritd omrašfrio ulmoldoaldfrd ZUF ZZZ umomća cd OaL, l raurl rdčdfrd lčitfačji riomjldfari. Bdaffilitaldfa cd ulatltfamadfri wilafdll, ulardal (aoi a ulicaoi, oirar, jmffdjf i-odau a/aua fiuibmf) flildrl umtudfa fd aoi Udari Aauać, i-odau: [email protected] a Iaurdfi Ažijodf, i-odau: [email protected], fdrjdtfari rm tlariri, 14.04.2021.omrafi rm 12 tdfa. Uudf ldrd wilafdld rmtfludf ri marri.

Zcaml: OL fmaafdla