Odgovorite na naše anketno pitanje!

Države su uvele registre stvarnih vlasnika poduzeća (pa i medija) pod kaznenom odgovornošću za one koji će dati lažne podatke. No, ipak se često govori u javnosti da mediji imaju skrivene vlasnike koji nisu vidljivi u sudskim registrima.

Čak se i ti skriveni vlasnici ponekad pohvale u javnosti ili na društvenim mrežama da su vlasnici nekog medija ali nikada zbog toga nemaju posljedice.

O skrivenom vlasništvu nad medijima ponekad se piše i u medijima ali stvarnih dokaza o skrivenim vlasnicima nema. Sve se na kraju svodi na rekla-kazala i prazne priče.

  • Imaju li moćni mediji i skrivene moćne vlasnike?
  • Tko su ti stvarni vlasnici medija ?
  • Zašto se skrivaju?
  • Kakav je utjecaj skrivenih vlasnika na medijsko izvještavanje?
  • Zašto “fiktivni” vlasnici pristaju glumiti stvarne vlasnike?
  • Može li se praksa skrivanja vlasništva dokinuti?

Molimo odgovorite na naše anketno pitanje, a pretplatnici mogu slobodno komentirati anketu!