• Na današnji dan 2004. godine započeo je s emitiranjem Novi Radio Đakovo. Kao drugi radio, nastao u ovom gradu s dugom radijskom tradicijom, svojim odašiljačem na frekvenciji 99,5 MHz pokriva područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Program uživo koncipiran je kao informativan i zabavni. Ekipu Novoga radija činilo je sedam zaposlenih i šest honorarnih suradnika na čijem čelu je te 2004. godine bila glavna urednica Marijana Ban i direktor Davor Matković.