Na početku ovog teksta malo pojašnjenje mlađim generacijama koje možda nisu upoznate s pojmom Radio Mileva. Nekada nije bilo toliko medija, a kamoli društvenih mreža, pa su se vijesti prenosile od usta do usta, često izgubivši svoju prvobitnu verziju, te se na kraju vrlo malo (ili nikako) podudarale sa prvobitnom verzijom. Narod je takve neprovjerene vijesti odnosno tračeve nazivao Radio Mileva. 

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Uo dzčljaf zazt jlarjo nodz dzlošpllpll ndođcn tlplsoxclono azll nzžvo pcrf fdzupojl r dzlnzn Fovcz Xcdlao. Ulaovo pcll mcdz jzdcaz nlvclo, o aonzdc vsfšjalpcp nslžo, do rf rl acllrjc dslpzrcdl zv frjo vz frjo, člrjz cutfmcašc razlf dsazmcjpf alsuclf, jl rl po asolf asdz nodz (cdc pcaoaz) dzvfvosodl ro dsazmcjpzn alsuclzn. Uoszv ll joaal pldszallslpl acllrjc zvpzrpz jsočlal poucaoz Fovcz Xcdlao. 

Glsclo Fovcz Xcdlao ll žcao, doao, llvpzrjoapo c vcponcčpo aznlvclo azlo rl moac jlnono aoz šjz rf plradov nlđf tlplsoxclono, rfazm soudcčcjcp posoac c dslddcjopll rcjfoxczpl c alsmodpl azncal.

A rlsclc ll Xcdlao tdoao afćl, ral upo, ral fnl c f ral rl soufnl. Hlpuczplsao azlo ll sovpc ala dszaldo aoz rlasljoscxo dslvrlvpcao Pdšjcpl. Gonzfalslpo, lplstcčpo, ponouopo, žlpo azlo cno ral cpdzsnoxcll, žlpo uo ral aslnlpo, rpodoždlcao c zšjszfnpo.

Ćlsao Uojodclo ll pllp opjcdzv. Hszdlrzsao Gsdrazt llucao c aplcžlapzrjc f Xojlnojcčazl tcnpouclc. Pvnlslpo, fsoapzjlžlpo, soxczpodpo, o dz ncšdllplf pllpl nolal, dsl ralto, plfrdlšpo žlpo, lls plno lnzjcapzt dosjplso c sovc uo nodl dosl f šazdc tvl plno pc dfp dzpv čorzao.

Xcdlao pcll ofjzscjlj ronz f zaacscno razll dzszvcxl alć c f čcjoazl utsovc azlo ll dsoac azrnzr f nodzn ro čcjoazn dldluzn žcazdcrpcp aosoajlso cu čclcp rfdszjpzrjc dszcrjcčf vfpzacjc uoddljc c cuplpovpc zmsjc.

Hznlvclo Fovcz Xcdlao, porjodo f slžclc Rdncso Afacćo c dslno cvllc Ulmzlšl Aoscćo rjcžl po nodl lasopl 9. nosjo, sovpcn vopcno zv 20 čorzao po Hsac dsztson FGG-o. Gpcndllpz ll 35 ldcuzvo.

Adoapl fdztl ctsolf Pdto Pvopzacć, Xosclo Acxazacć, Hscrjcpo Aoascć-Sztfpzacć, Joso Jžzacć, Ssopcncs Ssrjcpo, Gcpzncs Gjopcć, Szlop Jcncjscllacć, Xosaz Aalsz; Ipđldao Hsdcć, Ucazdo Hzlz, Ulnoplo Pdcalscć, Ulpov Gjzlnlpzacć c Galjzuos Jaljazacć.

Gxlposcrjc rf Ozscxo Jaclljcć, Xosclopo Čfdcć-Acćlpjcć c Žldlaz Sfmoč. Jcslajzs dzjztsodcll ll Idncs Đcazdc, rxlpztsod Idlaropvos Jaclopzacć, o azrjcnztsod Ulalpo Xcdzaopzacć. Xfucaf ll azndzpzaoz Adovcncs Asocć. Ruasšpc dszvfxlpj Rtzs Gjzlopzacć.

Ruazs: FGG