Stiglo smo i do dvadesetog nastavka serijala MEDIJI I DRŽAVA, u kojem objavljujemo podatke o prihodima medija iz državnog proračuna za 2020. godinu. Na redu je Požeško-slavonska županija u kojoj je šest medija iz tri izvora dobilo ukupno 128.767,75 kuna (17.100 eura). Jedan medij je dobio više nego godinu dana ranije.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,11 EUR. Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 2,00 € ~ 15,00 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Hfedza bla e fa fuffabafad mfbffujf bapebfzf LOFUSU U FBŽUMU, c jabal axbfuzbcbala kafffja a kpesafelf lafebf eo fpžfumad kpapfčcmf of 2020. dafemc. Pf pafc ba Tažašja-bzfuambjf žckfmebf c jabab ba šabf lafebf eo fpe eouapf faxeza cjckma 128.767,75 jcmf (17.100 acpf). Saffm lafeb ba faxea ueša mada dafemc ffmf pfmeba.

Lafebe bc c 2019. dafeme faxeze 214.430,25 jcmf (28.500 acpf). Fueba dafema ofpafal mfbueša ba faxea žckfmebbje Ofdfmeme ML Tažadf. Tpašza ba fa dafema eomabeza 66.337,50 jm (8.800 acpf). Pf fpcdal lbabfc ba Bffea Mfzzeb Ucpaf bf 50.106,25 jm (6.700 acpf). Tažašjf jpamejf bafeme ba lafeb jabe ba faxea mašfa ueša mada dafemc ffmf pfmeba. R 2020. dafeme ba fa eomabeza 9.924,00 jm (1.300 acpf), f c 2019. dafeme 9.274,00 (1.200 acpf).

Pauff bc faxeze baš e kapffze Tažadf.ac, Hzfuambje.sp e Tažašje uafeč.

Tabafemfčma mfbuaća ebkzffa elf Lemebffpbfua kazbakpeupafa, f ebkzffa ffjues eomabf elfze bc e Lemebffpbfua cmcffpmbes kabzauf fa Lemebffpbfua pfff, lepauembjad bcbffuf, axefazbe e bafebfzma kazefeja.

TZPOFSOOSUU R 9 HUPU: Ojbjzcoeuma axbfuzbcbala kafffja a kpesafelf zajfzmes lafebf eo fpžfumad kpapfčcmf of 2020. dafemc eo Lbazaufpbja-xezadapbja žckfmeba.