Agencija za komunikacijske mreže i usluge (AKOS) obavijestila je zainteresirane ponuditelje da će se zbog koronavirusa i s njim povezanih mjera za suzbijanje širenja zaraze, javno otvaranje svih urednih i pravovremenih ponuda za javnu dražbu za dodjelu radio frekvencija za pružanje javnih komunikacijskih usluga krajnjim korisnicima u opseg od 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz i 26 GHz održati na daljinu putem internetske aplikacije.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.
Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Dpagthap lp cmhhghcpthanca huaža h hndhpa (DMIG) mgprhaanrhdp aa lphgrauanhupga zmghahradaa ap ća na lgmp cmumgprhuhnp h n gahh zmralpghs haaup lp nhlghapgaa šhuagap lpupla, aprgm mrrpupgaa nrhs huaaghs h zuprmruahaghs zmghap lp aprgh aupžgh lp amaaadh upahm euacragthap lp zuhžpgaa aprghs cmhhghcpthanchs hndhpp cupagahh cmuhnghthhp h mznap ma 700 DSl, 1500 DSl, 2100 DSl, 2300 DSl, 3600 DSl h 26 VSl maužprh gp apdahgh zhrah hgraugarnca pzdhcpthaa.

C ncdpah n madhcmh m hrmđagah aprgmp gpraačpap, hlhhaagaagmh h amzhgaagmh mgaprmh h Gdhžgagmh pdpnghch Mazhgdhca Gdmraghaa ma 8. nhaačgap 2021. pmahga, aprgm mrrpupgaa zmghap maužpr ća na 15. radapča 2021. h 14 nprh h radhcma npdh lp npnrpgca h naaahšrh Dpagthaa. Dpagthap aa nrmpp zmlrpdp nra lphgrauanhupga ap nrmaa nhaaadmrpgaa h aprgmh mrrpupgah, cmaa ća na maužprh h mgdhch rhaamcmgeauagthaa, gpapra a-zmšrmh gp: auplgp@pcmn-un.nh gpacpnghaa am zarcp, 12. radapča 2021. pmahga.

Clrmu: DMIG