• Na današnji dan 2007. godine potpisivanjem ugovora o kupoprodaji Telekom Srbija je i službeno postao većinski vlasnik Telekoma Srpske. Za udio od 65% Telekom Srbija platio je 646 milijuna eura. Na međunarodni natječaj ponudu je dostavio i Telekom Austrije ali je njegova ponuda bila znatno niža, tek 467 milijuna eura. Telekom Srpske u trenutku prodaje zapošljavao je 2.748 radnika, u mobilnoj mreži je imao 630.017 pretplatnika, u fiksnoj 350.585, dok je internet provajder TEOL imao 30.500 korisnika.