VAŽNO – ISPUNITE ANKETU! U četiri (1,2,3,4) smo nastavka Pogleda unazad rekapitulirali sve najveće medijske događaje u 2020. godini. Od tih događaja izdvojili smo pet najbitnijih za koje smatramo da konkuriraju za MEDIJSKI DOGAĐAJ 2020. GODINE. Evo i pojašnjenja odabranih događaja za našu prvu ovogodišnju anketu.

  1. Cijelu godinu pišemo o poteškoćama koje je donio Covid -19 medijima u cijeloj regiji. Ova tema svakako zaslužuje biti jedan od najbitnijih događaja iako će se ova tema protezati i ove godine.
  2. “Rat” Telekoma Srbije i United grupe vodi se u cijeloj regiji. Nitko sa sigurnošću ne može prognozirati što će se dalje događati i kada će on završiti.
  3. Više puta smo pisali o napadima i pritiscima na novinare koji su bili vrlo učestali u 2020. godini. U ovu kategoriju spadaju i tužbe protiv novinara i medija.
  4. 5G mreža počela je s komercijalnim radom u Hrvatskoj i Sloveniji. U Srbiji ona nije prioritet prema izjavi premijerke Ane Brnabić. Ipak, svi se kunu u brzu digitalizaciju društva pa smo i ove godine to stavili kao jedan od događaja koji je obilježio 2020. godinu.
  5. Više nisu u modi američke serije. Jačanje domaće serijske produkcije se nastavilo i prošle godine. Snimljeno je više od 30 serija, a u snimanju prednjači Srbija. Dovoljno razloga za medijski događaj godine.

Molimo da pritiskom na jedan prijedlog izaberete što je po vama bio MEDIJSKI DOGAĐAJ 2020. GODINE.