RAB Serbia, 22nd Radio Days

Iako su se u Udruženju radio-stanica RAB Srbija nadali da će ove jubilarne 20. Radio dane moći održati na Zlatiboru, nažalost, epidemiološka situacija izazvana Covidom 19 to ne dozvoljava pa će se oni po drugi put održati online.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 0,13 EUR (1,00 Kuna). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 5,00 € ~ 37,50 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 90, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Zsta oz oi z Rtuzžibmz ustha-odsbhds DPU Fumhms bstsfh ts ći adi mzmhfsubi 20. Dstha tsbi haćh atužsdh bs Ofsdhmauz, bsžsfaod, izhtihhafašts ohdzsdhms htstdsbs Vadhtah 19 da bi tatdafmsds zs ći oi abh za tuzzh zzd atužsdh abfhbi.

Dstha tsbh oi odazs tsbso h ozdus atužsdsmz zzdih Oaah szfhtsdhmi. Rddauibmi začhbmi z 10 osdh.

,,Dstzmiha oi šda ćiha hhsdh zuhfhtz ts oi ozouidbiha hstsu h bs adstsd bsčhb h šda ćiha h adaz zzds zatstsdh ts ts ustha tsa hithm bi zaodami zuizuiti. Rdh bsšh 20. Dstha tsbh mhći mafmh biza odh zuidbatbh, zašda hh zdit htiha osha bszuit, miu hh oha DPU Fumhms “– htmsdhfs mi zuitoitbhds DPU-s Usms Dstadhd.

Hta oz odi ozzadaubhdh h tami oz dihi adazathšbmhb ustha tsbs azfitsmdi ht ofhmitići szibti:

Dan Vreme  
Utorak, 24. novembar

 

 

10:00 – 10:30 Otvaranje Online Radio dana

Usms Dstadhd, zuitoitbhds DPU Fumhms,

Ffsdhds Huhizbadhć, zahaćbht hhbhodus ts hbiauhhosbmi h hithmi,

Uhfsb Hatauadhć, zibiusfbh oituidsu DOU-s

10:30 – 12:30

 

Okrugli sto – Kako radio funkcioniše u doba korone

Uatiusdau: Usms Dstadhd (zuitoitbhds DPU Fumhms), Zsbifhodh: zuai. tu Uhfsthb Oadsčidhć (thuitdau Dizzmfhčtaz tsdats ts odsdhodhtz), Fhfdhms Uabtiua Šhhfišs (Uiths Fiudho Ifamsf, Budsdots), Ptbsb Rohsbszhć (DFI ustha, UhB), Imauzh Fsdid (Vhdy ustha, Ustitabhms), Rubsb Batžhć (Ofhsz ustha, Vubs Iaus), Rhtafs Oadsčidhć (RPXZ Uiths Uhx, Uiazust), Niuibd Uiučit (tshibht zuitoitbhdi DPU Fumhms), Usuha Dstamtadhć (RPXZ Usbtiu ustha, Rhš)

12:30 – 12:45 Boemi za Radio dane RAB Srbija
12:45 – 13:45 Ivana Stanković, Željka Dimić – Klijenti i prodaja u doba korone
13:45 – 14:30 Tamara Mikuš – Na programu radio stanica: korona virus – Očekivanja i stanje u Mađarskoj za vreme virusa
14:30 – 15:30 Tomislav Jakobović – Always look on the bright side of radio
15:30 – 16:30 Bud Stiker – Q&A – konkretni problemi i dileme i odgovori na njih
16:30 – 16:45 Mini koncert – Oliver Katić
Sreda, 25. novembar

 

 

09:00 – 10:15 Rich McClear – 100 godina komercijalnog radija
10:15 – 11:15 Ivo Samplonius – Umetnost kreiranja moćne audio produkcije na zahtev – Treba da ispričate priču, ali imate ograničen broj reči? Pokušajte da pretvorite priču u energiju sa pravim ritmom i zvukom

Uatiusdau: Iausbts Litbst Ustohhadhć

 

11:15 – 12:45

Okrugli sto – Osloni se na radio!

Uatiusdau: Usuta Fzsfidhć (RPXZ ustha, Uiazust) Zsbifhodh: Pfitosbtus Uhfzdhbadhć (bhdhimtiu), Ridibs Pthbadhć (RPXZ ustha, Uiazust), Uzthmsb Zdsbadhć (hzthčsu), Ofszthms Čzfsu (Vuasdhs Didauto), Rhtafs Ladsbadhć (Oabdus Didauto)

12:45 – 13:00 Osvajači za Radio dane RAB Srbija
13:00 – 13:45 Robert Brndušič Deduš – Oglašavanje u kriznim vremenima? – Šta smo naučili u doba COVID-a – praktični saveti i primeri uspešne prakse
13:45 – 14:00 Mini koncert – Nevena Božović

 

14:00 – 14:15  Zatvaranje Radio Dana
14:15 – 15:15 Skupština RAB Srbija