Na današnji dan 1953. godine počeo je emitirati svoj program Radio na valu 202,1, a koji je 15. V. 1953. promijenio ime u Radio Sljeme (kako se i danas zove).

Prve emisije bile su Kroz Zagreb, Muzika – želje slušalaca i Mali oglasnik. Na inicijativu glavnog urednika Radio Zagreba, Muharema Kulenovića, četverosatni program proširio se 1986. na 12 sati, s koncepcijom da mora odražavati sveukupni život glavnoga grada.

Posebice popularne bile su tada emisije Abeceda grada, Dnevni događaji i teme s izravnim telefonskim pozivima slušatelja te Zagrabi, Mando, zagrabi!.

Na poticaj direktora Hrvatskog radija (HR) Tomislava Bakarića, Radio Sljeme je 1995. osnovao Hrvatski radio Okučani i Radio Slunj te na početku emitiranja pripremao njihove programe. Uvođenjem noćnoga programa sredinom 1990-ih prelazi na 24-satno emitiranje.

Radio Sljeme je isprva svoj program emitirao putem srednjevalih odašiljača koji se u to vrijeme koristio kada je radio počeo sa emitranjem. Trećeg listopada 1971. g. krenulo je UKV (FM) emitiranje na 88,1 MHz sa Sljemena, isprva sa starog odašiljača, a od 15. svibnja 1976. g. sa novog RTV tornja koji je tog dana počeo sa radom.