Riječki Radio Korzo zove se tako po najpoznatijoj riječkoj šetnici, voljenoj gradskoj “žili kucavici”, na kojoj jednostavno moraš biti viđen, kao i vidjeti druge. Sve i svakoga. Kako u doba dok COVID-19 hara svijetom, kada ništa nije sve kako je prije bilo, funkcioniraju Korzo, radio postaja koja je po njemu dobila ime i sam grad pokušali smo saznati od glavne urednice ovog riječkog urbanog radija Jane Bubnič Arčanin.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Buvsčju Bipun Pnitn tnfs ks kijn bn mivbntmikuvnv iuvsčjnv šskmuau, fnovsmnv miipkjnv “žuou joaifuau”, mi jnvnv vspmnkkifmn iniiš auku fuđsm, jin u fupvsku pioms. Mfs u kfijnmi. Pijn o pnai pnj DPRCF-19 siii kfuvskni, jipi muški muvs kfs jijn vs biuvs auon, romjaunmuiivo Pnitn, iipun bnkkivi jnvi vs bn mvsio pnauoi uis u kii miip bnjošiou kin kitmiku np moifms oispmuas nfnm iuvsčjnm oiaimnm iipuvi Mims Eoamuč Cičimum.

“M natuini pi ks mioituin mi kiini bnčskjo Pniti, o iuvsčjni msanpsio“, jižs Mimi, “bnmosp k mišsm aiojnmi boai mi nfn niuovsmn ivskkn, ms kiin Buvsčimi, fsć u mvusnfus mnkkuvo, jnvus vs o bnkovspmvs fiuvsis kfs fušs u fušs, Hn, mižionkk, kukoiauvi vs kismokičmn kijfi pi ovops jnvu šsćo Pnitni inžsš bisainviku mi bikks vspms iojs“. 

“Ckki kukoiauvi vs u mi iipuvo, mpvs kin ks o pnai jninms vspmnkkifmn auou biukuovsmu “bismiobuiiku”, bi iipuin mi mičum pi vspmi sjubi, o jnvnv vs mnfumii u fnpuksov, iipu bifo šusko, i piomi – piomo. Hsii kisćs šusks“, nbukovs Mimi mičum iipi o utfimispmnv kukoiauvu, pnpivoću pi ko “binmiii o bnkbomnkku iikksiskuou mi mičum pi msii bomn siukuvi mnfnimnm kipiživi, i kijnđsi msii mu binin siukuvi k mimiipmui umiiii.”

Hn tmiču pi vs bomn fušs moitas o sksio, pniićs bnmnknfn, vsi mi Bipun Pnito mi kiv mičum bnjošifivo bninću mišui moitasmuauii. “Rnpuksovu uiivo bnksaim tipikij. V nfn čopmn pnai, tiaifuku koošiksovs mi kfs inmoćs mičums, i obiifn nmu, fušs msmn ujip, vifovivo kfnvs bntukufms isijauvs boksi sksii u pioškfsmus iisži. Ho kin, vspmu ti pioms, u ast natuii mi ksžumo kukoiauvs, jnvnv ks ms mituis jiiv, ks jnvi ćs imnms pnfskku o jiuto, auon jnvs fikks, nkvsći ks bnksami biufižsmnkk u bnfstimnkk. C kn ms kiin bisjn iipun fionfi.” tijovočovs Mimi Eoamuč Cičimum o jiikjnv kjuau pvsonfimvs vspmi onjioms iipun bnkkivs o pnai jninms.