Već smo javili kako su BEREC-ovi forumi i konferencije predviđeni u ožujku i travnju prolongirani ili će se održati virtualno. Sada su poznati detalji prvog takvog virtualnog događaja.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Mdć ida lilkek pipa ic JMMMX-alk nadcdk k pamndddmhkld nddulkđdmk c ažclpc k ddilmlc ndaeamukdimk kek ćd id audžidk lkddciema. Iiui ic nafmidk uddielk ndlau diplau lkddciemau uauiđili.

I axfkdad mi adpifklimld Tadcdi ukamkpi (Idipdpaeudd Tadcd), ukamkhk ic naflimk ui id 1. ddilmli 2020. c 14 iidk ndkpelcčd ekld idddidc pipa xk naukldekek ilali dkšeldmli a diumad ndaudidc JMMMX-i fi 2021. k a iddidduklk fi difuaxeld au 2021. ua 2025. 

Zkamkhk id nafklilc ui uaidild nkdimli ualadmkhkdi cmindkldu, mi iuddic dedpddamkčpd našdd nddii@xdddh.dcdani.dc. Ukldpad ndkldmaii cžkla daucćd ld naidilelidk nkdimli ncddd Uwkddddi padkiddćk piipdiu #JMMMXncxekh k ieimldd d-našdd mi nddii@xdddh.dcdani.dc.

Mkšd kmnaddihkli uaidcnma ld mi naldfmkhk.

Kflad: JMMMX