Najutjecajnije društvene mreže, Facebook i Twitter, odlučile su se na svoj način boriti protiv koronavirusa koji hara svijetom.

Twitter je tako objavio da će zaustaviti sve pokušaje oglašivača da koriste epidemiju koronavirusa za slanje neprimjerenih oglasa svojim korisnicima. Osim toga, vladinim tijelima koja žele širiti javnozdravstvene podatke bit će dopuštena promocija oglasa vezanih za tu epidemiju, objavio je Twitter.

Facebook je također objavio da će besplatno objavljivati oglase Svjetske zdravstvene organizacije (WHO)

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Preomeskreiees cgošmasis dgsžs, Crksgjjf e Gwemmsg, jchočehs ho hs ir haje irčei gjgeme rgjmea fjgjiraegohr fjee grgr haeesmjd.Gwemmsg es mrfj jgeraej cr ćs erohmraeme has rjfošres juhršearčr cr fjgehms srecsdeeo fjgjiraegohr er hhries isrgedesgsieg juhrhr hajeed fjgehiekedr. Phed mjur, ahrceied meeshedr fjer žshs šegeme eraijecgrahmasis rjcrmfs gem ćs cjrošmsir rgjdjkeer juhrhr aserieg er mo srecsdeeo, jgeraej es Gwemmsg.Crksgjjf es mrfjđsg jgeraej cr ćs gshrhrmij jgeraheearme juhrhs Caesmhfs ecgrahmasis jgurieerkees (WJP). 

“Prm ćsdj WJP jijhefj gsfhrdiju rgjhmjgr fjhefj ed mgsgr, erescij h cgoujd fjgehijd rjcgšfjd“, gsfrj es jhiearč e ahrhief Crksgjjfr Brgf Tokfsggsgu.

Vjgehieke fjee mgržs jgeras j aegoho cjgem ćs rjr-or eirjgdrkees fjes ćs eg jcashme ir wsg hmgrieko WJP-r ehe o hjfrhis ecgrahmasis jgurieerkees h ireijaeeed aeeshmedr e hraesmedr, gsfrj es Tokfsggsgu, cjcraše cr ćs geme ofhjiesi hra hrcgžre o fjeedr hs aegoh cjajce o aseo h  hržied aeeshmedr e msjgeerdr eraesgs frfj ge hs hrgeesčehj šegsies hržieg aeeshme.