Europska radiodifuzijska unija (ERU) (eng. European Broadcasting Union – EBU), međunarodna je radiodifuzijska organizacija formirana na današnji dan, 12. veljače 1950. godine. Osnivači su bile 23 radiodifuzijske organizacije na području Europe i Sredozemlja, a događaj se zbio na konferenciji u Torquayu u Devonu. Godine 1993. Međunarodna radio-televizijska organizacija (OIRT), ekvivalent radiodifuzijskih kuća iz centralne i istočne Europe, sjedinila se s EBU-om.

Godine 2004. EBU je imala punopravne članice iz 52 države te pridružene članice iz još 29. Članice su radijske i televizijske kompanije, od kojih su većina u vlasništvu države ili u privatnom vlasništvu s javnom koncesijom. Punopravne članice smještene su u državama od Alžira do Vatikana, uključujući gotovo sve europske države. Pridružene članice nisu ograničene samo na Europu te uključuju radiodifuzijske kompanije iz Kanade, Japana, Meksika, Indije, Hong Konga i drugih zemalja.

Punopravne članice su one čije države pripadaju europskom radiodifuzijskom području ili su članice Vijeća Europe.

Najpoznatija aktivnost EBU-a je Eurovizija. EBU organizira i natjecanje Mladih plesača Eurovizije, kao i natjecanja za mlade glazbenike i scenariste po istom modelu.