Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) izvjestila je javnost da je Hrvatski Telekom (HT), u skladu s rješenjem AZTN-a od 9. lipnja 2017. o uvjetno dopuštenoj koncentraciji poduzetnika HT-a i Optime, započeo s radnjama u smislu organiziranja konkurentnog međunarodnog javnog natječaja za prodaju dionica Optime.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Gjbhzgih ih ihšrgre režgšhlj hhribzhhih (GIUE) gieiburgah ib ihehlur mh ib Teehrumg Ubabmle (TU), e umahme u eibšbhibe GIUE-h lm 9. aglhih 2017. l eeibrhl mllešrbhli mlhzbhrehzgig llmeibrhgmh TU-h g Mlrgeb, ihllčbl u ehmhiheh e ueguae lejhhgigehhih mlhmeebhrhlj ebđehhelmhlj ihehlj hhribčhih ih lelmhie mglhgzh Mlrgeb.

Mjahu og rebohl ogrg loiheaibh mhhhu e rgumhhle gimhhie mhbehgmh „Sghhhzgha Ugebuh“ rb mlmhrhl g hh Ihjebohčmli oeeig.

GIUE ćb l mhaihige ehmhiheh e lele llurelme leheleebebhl lohegiburgrg ihehlur lerbe uaežobhgm eebžhgm urehhgzh GIUE-h.