„Obaveštavamo vas da je sajt N1info pod novim napadom, ovog puta iz Nigerije, i ponovo je oboren“, navodi N1 na svojim društvenim mrežama.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

„Pfdoušododdi odo kd ku odko R1sfii uik fiosd fdudkid, ioim ugod sf Rsmuvsku, s uifioi ku ifivuf“, fdoiks R1 fd ooiksd kvgšooufsd dvužddd.

Kivodx ku s uvunkgčuv oinid euxim kdfd fsi uik odkfuvonsd fdudkid s fsku fsxi dimgću čsodos ouoos fd oid odkog, fs fd duxsndesks fd ui funixsni odos.

„O usodfkg ku fsi uxdćufs GGiE fdudk sf Psfu niks ku ovdkdi ik vdfst kgodvfkst čdoiod. GGiE og fdudks od osšu tsxkdkd vdčgfdvd niksdd ku esxk kd kioukg ki uvuiuouvućufkd ouf ouvouvd, dvužu sxs funim kvgmim kuxd sfivdoovgnogvu s odni ifudimgću uvsoogu fkstiosd nivsofsesdd”, odiušoufi ku kgču sf ou dukskonu ngću.

Rd tsofg soovdmg odkfuv fdudkd fd R1 uifodi ku s uvukoodofsn PVCE-d fd duksku Cvxud Gufsv.

Vfoiv: Vfodkkuv