Da bi se uhvatio dobar kadar i snimio pobjednik nekada je bilo potrebno i više od znanja. Ovaj kamerman je boljih fizičkih predispozicija od samih atletičara… 🙂

Nije posao kamermana lagan, zar ne..