Ove godine svijet će obilježiti 250. rođendan Ludwiga van Beethovena.
Za ovu značajnu godinu, EBU će naglasiti svoju tradicionalnu i ključnu ulogu u omogućavanju članovima, javnim radio televizijskim servisima – i njihovoj publici širom svijeta – pristup raznim visokokvalitetnim glazbenim sadržajima. Uz niz odabranih koncerata, pružit će se više prilika za ponovno otkrivanje ili čak da bi se prvi put čula djela jednog od najvećih svjetskih skladatelja.

Zbirka Beethoven – odabrani izbor više od 100 koncerata, opera i arhivskih snimaka iz cijelog svijeta, objavljivanih u svim EBU radio organizacijama, sadrže izvedbe nekih od najvećih svjetskih glazbenih imena: uključujući Daniela Barenboima; Carla Rizzija; Sir Simona Rattlea; Sir Marka Eldera, Zapadno-istočni Divan orkestar, Dresden Staatskapelle, Simfonijski orkestar Bavarskog radija i solista poput Joan Kaufmann, Anne Sophie Mutter, Paula Lewisa i Franka Petera Zimmermanna.

Ovi koncerti uključuju poseban događaj iz Kölna na Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipnja 2020.), uz svjetski poznatog dirigenta Tana Duna, koji će vodi Simfonijski orkestar WDR u izvedbi Beethovenove pastoralne simfonije.

A u prosincu 2020., koji se poklapa s Beethovenovim 250. rođendanom, EBU će za svoje članice uživo prenositi posebni jubilarni gala koncertom iz Bonna, Beethovnovog rodnog grada,u izvedbi Zapadno-istočnog Divan orkestra pod vodstvom Daniela Barenboima.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Agu hfgreu igrzuk ću fmrszužrkr 250. efđueghe Fogwrhh ghe Ruukrfgueh. Fh fgo tehčhzeo hfgreo, GRZ ću ehhshirkr igfzo kehgrjrfehseo r mszočeo osfho o fhfhoćhghezo čshefgrhh, zhgerh ehgrf kusugrtrzimrh iuegrirhh – r ezrrfgfz fomsrjr šrefh igrzukh – ferikof ehterh grifmfmghsrkukerh hshtmuerh ihgežhzrhh. Zt ert fghmeherr mfejuehkh, feožrk ću iu gršu fersrmh th ffefgef fkmerghezu rsr čhm gh mr iu fegr fok čosh gzush zugefh fg ehzgućrr igzukimrr imshghkuszh.Fmremh Ruukrfgue – fghmeher rtmfe gršu fg 100 mfejuehkh, ffueh r herrgimrr ierhhmh rt jrzusfh igrzukh, fmzhgszrgherr o igrh GRZ ehgrf fehherthjrzhhh, ihgežu rtgugmu eumrr fg ehzgućrr igzukimrr hshtmuerr rhueh: omszočozoćr Hherush Rheuemfrhh; Fhesh Jrttrzh; Lre Lrhfeh Jhkksuh; Lre Rhemh Gsgueh, Fhfhgef-rikfčer Hrghe femuikhe, Heuigue Lkhhkimhfussu, Lrhcferzimr femuikhe Rhgheimfh ehgrzh r ifsrikh fffok Tfhe Hhochhee, Eeeu Lffrru Rokkue, Rhosh Fuwrih r Sehemh Rukueh Frhhuehheeh.Agr mfejuekr omszočozo ffiumhe gfhhđhz rt Höseh eh Lgzukimr ghe thškrku fmfsršh (5. srfezh 2020.), ot igzukimr fftehkfh grerhuekh Uheh Hoeh, mfzr ću gfgr Lrhcferzimr femuikhe WHJ o rtgugmr Ruukrfguefgu fhikfehseu irhcferzu.E o fefirejo 2020., mfzr iu ffmshfh i Ruukrfguefgrh 250. efđueghefh, GRZ ću th igfzu čsherju ožrgf feuefirkr ffiumer zomrsheer hhsh mfejuekfh rt Rfeeh, Ruukrfgefgfh efgefh hehgh,o rtgugmr Fhfhgef-rikfčefh Hrghe femuikeh ffg gfgikgfh Hherush Rheuemfrhh.