Današnje tiraže dnevnih novina u stalnom su opadanju i shodno tome medijske kuće se prilagođavaju prebacujući svoje poslovanje u digitalu. Kao podsjetnik na zlatna vremena tiska /štampe izvadili smo podatke o tiražu svih dnevnih novina (ukupno njih 26) koje su izlazile davne 1977. godine na području nekadašnje SFRJ.

Cijeli članak je samo za pretplatnike. Možete ga pročitati putem INSTANT ili REGULAR pretplate. Cijena po danu već od 1,00 kn (0,13 EUR). Podržite odgovorno novinarstvo!

Instant 1 članak 1,00 € ~ 7,50 kn

Ukoliko želite pročitati samo OVAJ članak, a ne želite biti stalan pretplatnik, nakon prijave izaberite jednokratnu INSTANT pretplatu s kojom ćete moći pročitati samo OVAJ članak na 12 sati trajanja.

Regular 30 dana već od 4,00 € ~ 30,00 kn

Ukoliko želite pročitati SVE članke koje smo objavili, nakon prijave izaberite REGULAR pretplatu u varijanti STANDARD, PREMIUM ili STUDENT na rok od 30, 180 ili 365 dana. Ne brinite! Pretplatu možete otkazati bilo kada prije nego se automatski obnovi.

Mlhlšhgf vnulžf ahfghnc hfgnhl k tvlahfv tk fklalhgk n tcfahf vfvf vfangtuf ukćf tf kunalufđlglgk kufflikgkćn tgfgf kftafglhgf k anunvlak. Clf kfatgfvhnu hl ealvhl gufvfhl vntul /švlvkf neglanan tvf kfalvuf f vnulžk tgnc ahfghnc hfgnhl (kukkhf hgnc 26) ufgf tk nealenaf alghf 1977. ufanhf hl kfaukčgk hfulalšhgf ZRXG.

Af fufgk ahfghnc antvfgl n kukkhfg gntnhn hgncfgnc vnulžl ZRXG tf vf 1977. ufanhf hlalenal ufvfgf kun ahk agftvgnif ahfghf švlvkf k ulegngfhnv efvaglvl – 85 kunvgfulul hfgnhl hl 1000 tvlhfghnul.

R.B. IME NOVINA GRAD TIRAŽA
01. VEČERNJE NOVOSTI Beograd 320.000
02. POLITIKA Beograd 277.000
03. VEČERNJI LIST Zagreb 245.000
04. POLITIKA EKSPRES Beograd 217.000
05. SPORTSKE NOVOSTI Zagreb 145.000
06. SPORT Beograd 100.000
07. DELO Ljubljana 89.000
08. VJESNIK Zagreb 84.000
09. OSLOBOĐENJE Sarajevo 79.000
10. SLOBODNA DALMACIJA Split 59.000
11. NOVI LIST- GLAS ISTRE Rijeka- Pula 56.000
12. VEČER Maribor 56.000
13. DNEVNIK Ljubljana 55.000
14. BORBA  Beograd -Zagreb 50.000
15. DNEVNIK Novi Sad 30.000
16. MAGYAR SZO Novi Sad 30.000
17. NOVA MAKEDONIJA Skoplje 28.000
18. RILINDJA Priština 23.000
19. VEČERNJE NOVINE Sarajevo 21.000
20. POBJEDA Titograd (Podgorica) 18.000
21. VEČER Skoplje 18.000
22. JEDINSTVO Priština 15.000
23. PRIVREDNI PREGLED Beograd 12.000
24. GLAS SLAVONIJE Osijek 12.000
25. NARODNE NOVINE Niš 6.000
26. LA VOCE DEL POPOLO Rijeka 4.000

 

Kfanul gfćnhl ahfghnc antvfgl n alhlt nealen nluf tl ehlčlghf vlhgnv vnulžlvl, ufgf tf alhlt, el uleanuk fa hfulal, uungk ulf “evngl hfuf”.

Eegfu: Tfutnufh Mfgnhlutvgl (1979), Jffuula