U Beogradu je na današnji dan 1881. godine, pod nazivom Srpsko novinarsko društvo, osnovano Udruženje novinara Srbije (UNS), jedno od prvih profesionalnih novinarskih udruženja u svijetu.

Tri glavna cilja osnivanja ove organizacije bili su unapređenja srpske publicistike, uzajamna pomoć novinara u slučaju potrebe i zaštita ugleda i interesa publicistike. Za prvog predsjednika izabran je Laza Kostić.

UNS je 29. novembra 2003. godine primljen za punopravnog člana Međunarodne federacije novinara, najveće i najznačajnije strukovne asocijacije u svetu, koja okuplja oko pola miliona novinara u 110 zemalja.

Na današnji dan UNS dodjeljuje i novinarske nagrade među kojima su nagrada za životno djelo, nagrada za uređivanje Dimitrije Davidović, nagrada za novinarsko stvaralaštvo Laza Kostić, nagrada za kolumnu Bogdan Tirnanić, specijalna nagrada, Zlatna povelja, nagrada za povijesne i teorijske radove o novinarstvu Žika M. Jovanović, te od 2015. godine nagrada za borbenost u novinarskom izražavanju Aleksandar Tijanić.