RT (ranije engl. Russia Today) je globalna višejezična televizijska postaja koju je osnovala Ruska vlada. Televizija je počela emitirati program na današnji dan 2005. godine i za potrebe programa zaposlila je 100 novinara govornika engleskoga jezika iz cijeloga svijeta.

Iako je RT 2005. godine službeno osnovana kao autonomna neprofitna organizacija, u njenom je radu značajnu potporu dala i središnja vlast koja je u nju do sada investirala značajna sredstva.

Cilj je televizije na međunarodnoj pozornici prenositi ruska stajališta o zbivanjima u svijetu kao i upoznati svijet sa zbivanjima u Rusiji.

RT je brand “TV-Novosti”, samostalne neprofitne organizacije, koju je 6. travnja 2005. utemeljila ruska novinska agencija RIA Novosti.