Emitiranje programa Radio Marije prvi je put ostvareno 08. prosinca 2010. godine.

Udruga Radio Marija BiH osnovana je 24. rujna 2009. godine. U rujnu 2010. godine dobivene su radio koncesije za Banja Luku (98,9) i Sarajevo (103,3). Glavni studio se nalazi u Sarajevu, a svoju podružnicu ima i u Banja Luci.

U međuvremenu su dobivene i nove lokacije za emitiranje:

  • Mostar (lokacija Fortica) na frekvenciji 89,40 MHz;
  • Jajce (lokacija Ćusine) na frekvenciji 101,20 MHz;
  • Travnik (lokacija Vidoševići) na frekvenciji 103,30 MHz;
  • Fojnica (lokacija Selakovići) na frekvenciji 97,80;
  • Žepče (lokacija Stražbenica)105,70 MHz.

Radio Marija, kao radio katoličke vjerske zajednice, financira se uz pomoć donacija te radom volontera.