Soundset Ragusa radijska je  postaja s koncesijom za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Emitira na frekvenciji od 107 MHz.

Emitirati je počela na današnji dan 2005. pod imenom Radio Ragusa. Pokretač, prvi direktor i glavni urednik bi je M. Kravarović. Postavši dijelom Soundset mreže lokalnih radija 2010, preuzima novi programski format i urbani zvuk. Zadržavši ime, 2013. napušta mrežu, aktualni vlasnici su Lj. Manjkas i Ragusa FM d. o. o.

Soundset Ragusa danas je prisutna i u Metkoviću (93.4 MHz), na Korčuli (99,6 MHz) i Lastovu (96,3 MHz).