Da budem iskren jednostavno ne znam od kuda da krenem kada je ovako važna tema u pitanju? Da li od općeg nedostatka tehničke kulture osoblja koje se bavi tehnikom po nekim radijskim postajama, od slatkorječivih trgovaca koji također nemaju elementarna znanja o materiji kojom se bave ili možda od samog regulatora koji dozvoljava upotrebu „raznih gadgeta“ u komercijalne namjene.

Zapravo trend o kojem govorim se pojavio u zadnje dvije do tri godine pošto „trgovci“ koji se guraju u sve i svašta zapravo nemaju znanja otkloniti nastale probleme ili ne mogu ponuditi kvalitetnu opremu koja zadovoljava svojom kvalitetom koja može selektirati koristan signal od smetnji.

Možda da krenemo od samog uzroka radi kojega bi netko zamjenio analogni kompozitni link ( u praksi i po netu se sreću nazivi,  MW-STL = Microwave  Studio to Transmitter Link, ili MPX link, ili kompozitni link), ako je oprema ispravna i radi u okvirima normi NEMA logičnog, zdravorazumnog, a pogotovu ekonomskog opravdanja za takav zahvat. Naknade za korištenje navedenog spektra su povoljne i daju pravnu sigurnost korisniku.

Ako analiziramo realne probleme iz prakse na području Hrvatske i opreme koja se nalazi u upotrebi za povezivanje studija i odašiljača, ( linkove) , razvojem UMTS tehnologije mobilnih operatera pojavio se problem „ probijanja „ digitalne modulacije UMTS-a u prijemnike linkova.  Frekventno područje za STL je od 2080-2110 MHz, a za UMTS tehnologiju iznad 2110 MHz. EU plan za tu namjenu predviđa područja oko 1500 MHz kojim se npr. koriste sve zemlje EX-YU regije pa nemaju tih problema ali imaju nekih drugih koje možemo obraditi u suradnji sa kolegama iz tih područja.

Ovaj vrlo učestali problem se otklanja modifikacijom prijemnika linka i podešavanjem uz trošak od cca 500 Eur.

Da odmah otklonim neke nedoumice, FM radio je još uvijek ANALOGNA tehnologija bez obziran na vrstu audio signala kojom će predajnik biti moduliran ili na samu tehnologiju izrade FM predajnika, bio on DDS ( direct digital synthesis ) ili sadržavao VCO (Voltage Controlled Oscillator ) signal koji se od antene šalje prema prijemnicima je ANALOGNI ,  90% postojećih FM prijemnika analognim putem vrši demodulaciju signala. Nazivi tipa  Digital FM tuner  se u pravilu odnose samo na način generiranja referentne frekvencije unutar samog uređaja pošto se pomoću digitalne tehnologije postigla veća stabilnost i selektivnost prijemnika.

Postoje i PRAVI digitalni prijemnici (SDR) koji mogu određeno frekvencijsko područje digitalizirati pa putem vrlo složenih algoritama demodulirati i rekonstruirati koristan signal koji može biti sakriven u šumu ili čak ispod nivoa šuma…. no to nije radijska tema.

Imajući u vidu sve navedeno kvaliteta FM radija se NE SMIJE podcijeniti niti zanemariti, trenutno NEMA kvalitetnijeg načina za prijem glazbe i govora u realnom vremenu, ako netko stvarno voli dobar „ sound „ i drži do kvalitete signala svoje radijske postoje pravila igre bi se trebalo držati.

Prvo i osnovno: svi voditelji bi trebali slušati povratni signal iz ETERA! Ali evo nekoliko razloga radi kojih se to više ne prakticira:

 • u studiju više nema FM tunera
 • FM tuner nema dovoljno prijemnog signala
 • FM tuner nema spojenu vanjsku antenu
 • Nova mini mixeta nema dovoljno kanala za tuner
 • Pojavljuje se kašnjenje programa iz etera u odnosu na program iz studija

Nadam se da ne moram objašnjavati iz kojih je sve razloga bitno slušati eter, no glad za glasnoćom u eteru uz zadovoljavanje zakonskih ovkira devijacije od +/- 75 KHz ima svoju cijenu, bez obzira na vrlo moćne DSP procesore u finalom procesoru zvuka željeni rezultat je nemoguće dobiti bez vrlo detaljne obrade L/R signala ili u boljem slučaju AES-a koji dolazi direktno iz mix pulta.

Cijena koja se plaća mjeri se u tisućitim dijelovima sekunde ali za naš mozak je to vrlo neprihvatljivo, zapravo nakon malo treninga i privikavanja postane sasvim normalno, no većini je vrlo teško mijenjati navike pa linija manjeg otpora odabere “monitoring izlaznog signala mix pulta “. Postoje naravno situacije gdje monitoring povratnog programa u realnom vremenu nije moguć, npr. odašiljanja preko satelita, interneta, intraneta i kombinacije svega navedenog.

Da se vratimo na glavnu temu i PROBLEM koji postoji, a na koji se ne upozorava. Što donosi zamjena profesionalnog MW linka sa WiFI igračkama i IP koderima tj. IP-dekoderima?

Bilo koji problem da se pojavio sa analognim MW linkom ne može ga otkloniti amater jer se traži određeni nivo znanja, iskustva i skupa mjerna oprema. Starost opreme nije toliko presudna ako je  redovno održavana i naravno ukoliko se radi o kvalitetnom proizvodu. Trgovac nudi spas za situaciju sa ugradnjom, bolje reći pričom DIGITALNOG LINKA !!!

Opaaaa…. Digitalni link je jedno, a konfiguraciju koju obično sačinjavaju, L/R enkoder to IP,  WiFi bridge sa dva mikrotik AP-a u području 5GHz, te IP decoder za  L/R ili MPX  je nešto sasvim drugo.

Što ste zapravo dobili? Digitalni link niste sigurno, ali dobili ste vrlo zanimljive mogućnosti i probleme koji će se sigurno pojaviti samo su pitanje trenutka:

 • Kašnjenje programa iz etera, od 2-4 sekunde u odnosu na program studija
 • BACILI ste u vjetar cca 30% mogućnosti izlaznog procesora jer MPX signal koji se također procesuira u ovoj konfiguraciji NEMA svrhe. Omnia ili Orban, kojeg ste platili 8-10-12-15 tisuća eura, služi sa procesiranje samo L i R kanala koji se šalju u IP-koder, dokaz tome je gubitak separacije i dubine stereo slike koja se može stvoriti samo digitalnom obradom MPX signala u procesoru.
 • RDS koji imate u studiju također postaje mrtav kapital jer na svakom odašiljaču treba instalirati RDS ili kupiti IP to L/R MPX dekoder sa RDS generatorom,
 • Ako pokušate dvije ili više lokacija napajati ovakvim rješenjem gotovo sigurno imate problema sa pomakom programa tj, različitim kašnjenjem istog programa na više odašiljača,
 • Dinamika u bass području je vrlo loša, a LOW BASS kojeg svi volimo ne postoji,
 • Gornje srednje audio područje kao i visoko je sa laganom dozom distorzije, uvijek je prisutno i što je područje višlje sve je izražajnije, no kako eter više nije u fazi sa pultom rijetko tko vraća signal na kvalitetne monitore da bi mogao primjetiti ovu anomaliju. Postoje koderi koji vrlo kvalitetno rekonstruiraju L/R kanal ali su daleko skuplji od kvalitetnog analognog linka,
 • „Digitalni link“ koji sada imate NE ŠTITI niti jedan zakon, drugim rječima nadobudni klinac može iz čiste dosade napisati par redova skripte i bilo koji AP okrenuti prema vašem prijemnom ili predajnom linku te Vam ugasiti program u potpunosti. Ne postoji zakonska osnova koja vama daje veća prava ili bilo kakvu pravnu sigurnost od njega koji se malo igra i eksperimentira.
 • WiFi područja u gradovima će vrlo brzo biti neupotrebljiva za bilo što ozbiljnije osim surfanja po internetu, a vi ste program radija i ozbiljan posao oslonili na WiFI opremu vrijednu cca 300 eura i pri tome potrošili još cca 3500 eura za IP kodere, bez drugih troškova.

Cijena novog kvalitetnog analognog linka je oko 4000 Eura, i svi navedeni problemi navedeni budu samo zanimljivost za čitanje, a ne problem ili posljedica izazvana ljudskom glupošću.

Sa više od 20 godina iskustva u FM tehnici smatram da su neka rješenja jednostavno nedopustiva, a rade se na štetu nakladnika. IP tehnologija je budućnost i nudi ogromne mogućnosti ali nije svemoguća. Za spajanje studija i odašiljača postoji rješenje putem IP-tehnologije, radi se „ digitalnom MPX signalu “, no za sada sva poznata oprema koju smo testirali ima problema, da li u dropovima ili stabilnosti ali još uvijek treba „finalno poliranje“.

Volim navesti primjer ovoga o čemu pišem, ne radi se o nikakvoj reklami nakladnika ali je odličan primjer kvalitete modulacije i zvuka postignute sa kvalitetnim audio procesorom i analognim linkovima na 2GHz. Usporedbu prepuštam osobnom izboru pošto u eteru na području grada Zagreba svi nakladnici pokušavaju biti „ TOP“. Radi se radio postaji koja emitira na 102.5 MHz, sustav režije i produkcije je digitaliziran,  „Livewire mreža“ u cijelosti no izlaz audio procesora je analogni MPX koji  se putem analognih linkova vodi do analognog odašiljača.

Ima li smisla odbaciti nešto dobro i sigurno radi prazne priče, nedovoljno informacija ili modnog trenda koji to zapravo nije, odluka ne bi trebala biti teška.

Rado bih čuo druga mišljenja ili iskustva iz prakse pa i pitanja na koja ću rado odgovoriti.

Damir Totman