Još uvijek se ne zna budućnost Nezavisnih novina koje su se pojavile na tržištu u studenom 2017. godine.

U posljednja dva mjeseca zaposlenici su svakodnevno upozoravani da bi svaki sljedeći broj mogao biti i posljednji. Direktor Nikos Fragopoulos u izjavi za IRL je rekao da je budućnost ovog dnevnog lista neizvjesna i da se ulažu napori za spas medija.

Zaposlenici su do sada redovito primali plaće ali se sada boje da neće dobiti posljednju, listopadsku plaću. Još je neizvjesno hoće li, ukoliko se novine definitivno ugase, nastaviti s elektroničkim izdanjem. Ako se to dogodi, 20 angažiranih medijskih radnika izgubit će posao.

“Katastrofa”, glasila je prva reakcija predsjednika ZNM-a Mladena Čadikovskog, koji naglašava da su takve informacije uvijek poraz za društvo i za novinarstvo.

Svako gašenje medija je tužna vijest za društvo. Pogotovo kada je riječ o medijima koji se pridržavaju profesionalnih standarda. Novine su i dalje jedan od onih tradicionalnih medija koji, suprotno internetskim medijima koji sve više odstupaju od osnovnog načela novinarstva, održavaju profesionalne standarde. Ove godine smo imali dva udara, prvo zatvaranje 1TV-a, a sada se to može dogoditi i Nezavisnim novinama, što će se odraziti na društveno-ekonomski položaj novinara i devalvirati tržište rada“, rekao je Čadikovski.

Izvori za IRL kažu da su navodni uzrok opasnosti gašenja Nezavisnih novina financijska nesigurnosti, odnosno neizmireni dug Seračimovskoj tiskari. Nezavisne novine prvo su se pojavile kao besplatna dnevna novina, a zatim su bile distribuirane na maloprodajna mjesta i trafike. Novine imaju tiraž od 7.000 primjeraka, a uređuje ih dugogodišnja novinarka Slobodanka Jovanovska.

Ovo je članak samo za pretplatnike. Podržite odgovorno novinarstvo. Jednostavna instant prijava putem e-mail adrese uz cijenu po danu već od 0,11 €.
Cijene i vrste pretplata pogledajte ovdje.

Gvš iejrdu ad fd cfd kiaićfvab Vdcdejafjt fvejfd uvrd ai ad dvrdejkd fd bužjšbi i abiadfvc 2017. evajfd.N dvakrdafrd aed crdadxd cddvakdfjxj ai aeduvafdefv idvcvudedfj ad kj aeduj akrdadćj kuvr cvedv kjbj j dvakrdafrj. Ajudubvu Vjuva Rudevdvikva i jcrdej cd BFR rd ududv ad rd kiaićfvab veve afdefve kjabd fdjcerdafd j ad ad ikdži fddvuj cd adda cdajrd.Addvakdfjxj ai av adad udavejbv dujcdkj dkdćd dkj ad adad kvrd ad fdćd avkjbj dvakrdafri, kjabvddaaui dkdći. Gvš rd fdjcerdafv tvćd kj, iuvkjuv ad fvejfd adkjfjbjefv iedad, fdabdejbj a dkdubuvfjčujc jcadfrdc. Ruv ad bv avevaj, 20 dfedžjudfjt cdajraujt udafjud jceikjb ćd dvadv.“Hdbdabuvkd”, ekdajkd rd dued udduxjrd dudaardafjud AVT-d Tkdadfd Čdajuveauve, uvrj fdekdšded ad ai bdued jfkvucdxjrd iejrdu dvudc cd auišbev j cd fvejfduabev.“Ueduv edšdfrd cdajrd rd bižfd ejrdab cd auišbev. Hvevbvev udad rd ujrdč v cdajrjcd uvrj ad dujauždedri duvkdajvfdkfjt abdfaduad. Vvejfd ai j adkrd rdadf va vfjt budajxjvfdkfjt cdajrd uvrj, aiduvbfv jfbdufdbaujc cdajrjcd uvrj aed ejšd vaabiddri va vafvefve fdčdkd fvejfduabed, vauždedri duvkdajvfdkfd abdfaduad. Ied evajfd acv jcdkj aed iadud, duev cdbedudfrd 1SM-d, d adad ad bv cvžd avevajbj j Vdcdejafjc fvejfdcd, šbv ćd ad vaudcjbj fd auišbedfv-duvfvcauj dvkvždr fvejfdud j adedkejudbj bužjšbd udad“, ududv rd Čdajuveauj.Bcevuj cd BFR udži ad ai fdevafj icuvu vddafvabj edšdfrd Vdcdejafjt fvejfd kjfdfxjraud fdajeiufvabj, vafvafv fdjccjudfj aie Ududčjcveauvr bjauduj. Vdcdejafd fvejfd duev ai ad dvrdejkd udv kdadkdbfd afdefd fvejfd, d cdbjc ai kjkd ajabujkijudfd fd cdkvduvadrfd crdabd j budkjud. Vvejfd jcdri bjudž va 7.000 dujcrdudud, d iudđird jt aievevajšfrd fvejfduud Ukvkvadfud Gvedfveaud.