Radio Zadar osnovan je na današnji dan 1968. godine u vrijeme kada se  zadarska regija  počela  razvijati.  Gospodarstvo  je  raslo  i  pojavila se potreba  za  novim lokalnim medijem, koji bi Zadru dao pečat urbanog središta.

Cilj je bio amaterski radio,  integriran s tjednikom „Narodni  list“, a tehničku uslugu, zamišljeno je,  pružali  bi  učenici  Tehničke  škole  koji  bi  na  taj  način  obavljali i praktičnu nastavu.  Ambicioznost  i  entuzijazam  novinara  i  tehničara  koji  su  bili uključeni  u  početak    projekta  odvela  je  Radio  Zadar  dalje  od  planiranoga.

Neizvjesna budućnost, slaba tehnička opremljenost i nezadovoljavajući uvjeti rada prekinuti su dvije godine nakon osnutka, 1971. godine. Zahvaljujući  integraciji s Radio Zagrebom Radio postaja Zadar profesionalizirala je svoj pogon, osigurala  budućnost  i ujedno omogućila da u Zadru zaživi i televizijsko novinarstvo. Integracijom s Radio Zagrebom  u Zadru je utemeljen Radio-televizijski centar. Prve TV izvještaje slali su novinari Radio Zadra.

Radio  Zadar  se  od  početka  profilirao  kao  regionalna  radio  postaja.  Informativni program  je  bio  temelj  djelatnosti,  vijesti  i  dnevnik  najvažnije  emisije,  pa  su  tu  i  temelji elektroničkog novinarstva u Zadru. Dokaz  da  je  i marketing  bio  iznimno  važan,  potvrđuje  podatak  da  je  prva  stalno zaposlena  osoba  u  Radio  Zadru  bio  komercijalni  direktor  zadužen  za  tzv.  ekonomsku propagandu.