Na današnji dan 2016. godine u 12 sati pušten je testni digitalni televizijski signal u digitalnim oblastima Sarajeva, Banje Luke i Mostara.

Time je završena prva faza digitalizacije prijenosne i emisione opreme u BiH, a u narednoj fazi bilo je planirano pokrivanje digitalnim signalom i preostalih šest digitalnih oblasti, odnosno cijele teritorije BiH.

Ismir Jusko, ministar za komunikacije i saobraćaj BiH  tom prilikom je izjavio “Ipak se kreće”!

Nažalost, u međuvremenu još uvijek nije završena digitalizacija emitiranja iako je u međuvremenu raspisan natječaj za operatera MUX C na kojem još nije izabran ponuđač.