Danas se obilježava 51. godišnjica osnivanja prvog televizijskog dopisništva RTV Ljubljana sa samostalnim TV studijem u Mariboru.

Iako su već postojali dopisnici TV Ljubljane u Mariboru, prva profesionalna televizijska ekipa oformljena je 1968. godine, i ona je bila kostur iste godine osnovanog TV studija čime je počeo televizijski život u Štajerskoj.

Regionalni RTV centar Maribor zakonski je utemeljen 1995. godine, a 2002. godine je TV Maribor počeo samostalno emitirati regionalni TV program na vlastitom regionalnom kanalu.